АД ЕЛЕМ ги продолжи договорите за стипендирање на 12 студенти на Техничкиот факултет Битола

АД ЕЛЕМ ги продолжи договорите за стипендирање на 12 студенти на Техничкиот факултет Битола

Претседателот на Управниот одбор и генерален директор на Eлектрани на Македонија, д-р Драган Миновски, и директорот на РЕК Битола, м-р Васко Ковачевски, денес на Техничкиот факултет во Битола ги доделија договорите за стипендии на дванаесет студенти од овој факултет. Станува збор за студенти од прва, втора и трета година кои веќе користат стипендии од АД ЕЛЕМ, а правото го стекнале со исполнувањето на критериумите предвидени […]

MË SHUMË

АД ЕЛЕМ ДОДЕЛУВА ДВЕ СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ НА ФПТН

АД ЕЛЕМ ДОДЕЛУВА ДВЕ СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ НА ФПТН

АД ЕЛЕМ во соработка со Факултетот за природни и технички науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ доделува две стипендии на студенти на насоката Рударство. Ова е резултат на соработката што ја воспоставија АД ЕЛЕМ и ФПТН со потпишување на Меморандум, која се одвива во повеќе области. На конкурсот можат да се пријават редовни студенти од насоката Рударство, запишани првпат во прва година во академската 2017/2018 година, да […]

MË SHUMË

Nikoqir i Memorialit të Mavrovës

Nikoqir i Memorialit të Mavrovës

Elektranat e Maqedonisë në shkurt të vitit 2017 ishin sponsor gjeneral i kupës më të vjetër të skijimit në Ballkan, Memoriali i Mavrovës, i cili numërohet si një nga kupat më të vjetra të sporteve nordike në Evropë dhe në botë. Memoriali i Mavrovës mbahet për nder të 38 ndërtuesve të elektranave të Mavrovës dhe 14 kufitarëve të cilët më 1956 humbën jetën në katastrofën […]

MË SHUMË

Liqeni i Ohrit u shumua me ngjala të reja

Liqeni i Ohrit u shumua me ngjala të reja

Si pjesë përbërëse e përgjegjësisë shoqërore dhe kujdesit e mirëmbajtjes së mjedisit jetësor, SHA ELEM në vitin 2016 realizoi shumimin në Liqenin e Ohrit me ngjala të reja. Liqeni i Ohrit është pasuruar përmes shumimit me rreth 2.800 kilogram, ose rreth 90.000 copë ngjala të reja. Shumimi është realizuar tri herë, edhe atë gjatë muajit qershor, tetor dhe nëntor. Shumimi është realizuar në shtatë lokacione, […]

MË SHUMË

Bursat vazhdojnë

Bursat vazhdojnë

SHA ELEM në mënyrë aktive i mbështetin studentët me bursa, ndërsa bursistët e parë të Fakutetit të Elektroteknikës dhe Teknologjisë Informatike, diplomuan këtë vit akademik. Kjo do të thotë se studentët e energjetikës ishin fuqishëm të motivuar që ta ruajnë suksesin gjatë studimeve dhe të shquhen për dije dhe interesim për shkencë, dhe me këtë, gjithësesi ta mbajnë të drejtën e bursës gjatë viteve të […]

MË SHUMË

Bursa për studentët më të suksesshëm

Bursa për studentët më të suksesshëm

Praktikat me përgjegjësi shoqërore vazhdojnë të jenë pjesë përbërëse e reputacionit të korporatës së Elektranave të Maqedonisë, veçanërisht ato që drejtpërdrejtë ndihmojnë në përparimin e arsimit dhe shkencës. Në përputhje me memorandumet e nënshkruara për bashkëpunim me fakultetet teknike, SHA ELEM ndau gjithësej 15 bursa në fillim të vitit akademik 2014-2015, dhe atë, 5 bursa për studentë të Fakultetit të Elektroteknikës dhe Teknologjisë Informatike, 5 […]

MË SHUMË

Bursa edhe në vitin akademik 2013/2014

Bursa edhe në vitin akademik 2013/2014

Pesë studentët më të mirë të drejtimeve elektroenergjetike, të Fakultetit të Elektroteknikës dhe Teknologjisë Informatike (FEIT), të cilët në kohë e mbaruan vitin e parë, me mesatare mbi tetë, fituan bursë nga Elektranat e Maqedonisë. Këto bursa janë mujore në vlerë prej 6000 denarë. Si kompani me përgjegjësi shoqërore, gjykojmë se ndihma dhe mbështetja e shoqërisë është e domosdoshme për zhvillimin e bashkësisë, në veçanti […]

MË SHUMË

ELEM e ndihmoi ,,ROBOMAK 2014”

ELEM e ndihmoi ,,ROBOMAK 2014”

Gara ndërkombëtare e robotikës, programimit dhe intelegjencës artificiale ,,ROBOMAK 2014”, është mbajtur në Shtëpinë e Armatës në Shkup. Organizator i ngjarjes, si çdo vit ishte Fakulteti i Elektroteknikës dhe Teknologjisë Informatike, ndërsa e organizoi IEEE-SBM, ESTEK LK Shkup dhe SPFEIT. Në garë morën pjesë 100 studentë (66 prej fakulteteve teknike të Maqedonisë) dhe 34 studentë nga vende të ndryshme europiane, si:- Serbi, Bosnje dhe Hercegovinë, […]

MË SHUMË

Ndarja e bursave vazhdon

Ndarja e bursave vazhdon

Pesë studentë të drejtimeve elektroenergjetike të Fakultetit të Elektroteknikës dhe Teknologjisë Informatike, në vitin akademik 2012/2013 fituan bursa mujore me vlerë prej 6000 denarë, gjithashtu vazhduam me bursa për katër studentë të tjerë, të cilët në vitin akademik 2011/2012 e fituan të drejtën e bursave nga kompania jonë. Përveç mbështetjes materiale, studentët do të kenë mundësi të fitojnë edhe përvojë praktike në kompani.  Me këtë, […]

MË SHUMË

Ilina Arsova në Mont Everest

Ilina Arsova në Mont Everest

Tridhjetëvjeçarja Ilina Arsova ështe gruaja e parë e cila e valoi flamurin e Maqedonisë në Mont Everest, maja më e lartë në botë. Ngjitja e grave në këtë maje është e rrallë, prandaj, kjo paraqitje e Ilina Arsovës është e dokumentuar edhe nga ekipi filmik. Ilina për në Mont Everest është përgatitur një kohë të gjatë, por ekspedita “Maqedonasja e parë në Mont Everest”, tre […]

MË SHUMË