(Македонски) ДЕКЕМВРИ – 2023

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

(Македонски) НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 06 – 12.2023

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

(Македонски) НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 05.12.2023

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

(Македонски) НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 07 – 12.12.2023

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

(Македонски) НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 24-25-26.11.2023

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

(Македонски) НОЕМВРИ – 2023

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

(Македонски) НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 18-19.11.2023

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

(Македонски) НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 17.11.2023

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

KONKURS Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës

KONKURS Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës

Në bazë të Memorandumit për bashkëpunim të nënshkruar në mes ShA Centralet elektrike të Maqedonisë së Veriut (ShA ESM Shkup) dhe Universitetit të Tetovës shpallet, KONKURS Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës APLIKACIONI Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës

MË SHUMË

(Македонски) НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 17 – 18.10.2023

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË