(Македонски) Исправка на ЈАВЕН ПОВИК бр. 01-8/2020 за прибирање на понуди за набавка на мазут

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,