Известување за избор на квалификувани кандидати за Квалификациски систем бр.17984/2020(инт.бр01-68/2020)

Известување за квалификувани кандидати