ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ МИРАВЦИ – ПОВИК ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА

Повик за претквалификација за избор на консултант за изработка на фисибилити студија
за проектот Парк на ветерни електрани Миравци

АД ЕСМ ги информира сите заинтересирани компании да се пријават на порталот за е-набавки на GTAI (Germany Trade & Invest) која е економска развојна агенција на Сојузна Република Германија (www.gtai.de) и TED (Tenders Electronic Daily) која е електронска тендерска платформа на Европска Унијa (www.ted.europa.eu).

Заинтересираните компании треба да се регистрираат на порталот во делот наменет за проекти финансирани со ГРАНТ од KfW банка и да изразат интерес за овој проект. Набавката и евалуацијата ќе се изведуваат според правилата на KfW банка. Условите за учество се вклучени во документите прикачени на порталот. Компаниите можат да побараат разјаснување и дополнителни информации согласно упатствата дадени во документите.

Miravci_PQ Notice_Final_210616