(Македонски) Ј А В Е Н П О В И К за покажување на интерес за склучување на Рамковни договори за набавка на електрична енергија за подолг период за загуби во електродистрибутивна мрежа ЈП. бр. 19-02/2021

Leider ist der Eintrag nur auf Mazedonisch verfügbar.