(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-17/2022 за прибирање на понуди за набавка на јаглен за потребите на РЕК Битола

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,