Në REK Osllomej, do të ndërtohet një central fotovoltaik, një investim prej 7 milion euro.

Ish depozitat e qymyrit në REK Osllomej për rreth një viti duhet të mbulohen me një rrjet fotovoltaik prej 10 megavatësh. Në atë vend do të ndërtohet një impiant fotovoltaik ku punonjësit e kompanisë do të punësohen pasi të jenë trajnuar në mënyrë profesionale.

– Bëhet fjalë për kapacitetin e parë në portofolin e ASH ELEM që do të prodhojë energji elektrike nga fotovoltaikët.  Prodhimi vjetor i projektuar është 15 GWh, i cili është i mjaftueshëm për të plotësuar nevojat e energjisë elektrike për rreth 2,000 familje në Republikën e Maqedonisë. Vlera e investimit është 7 milionë euro, prej të cilave 5.9 milion Euro është një hua nga BERZH, ndërsa mjetet tjera sigurohen nga ASH ELEM nga punët personale.

Ky projekt që do të ndërtohet në një sipërfaqe prej 15 hektarësh në vendin e minierës Osllomej është i rëndësishëm, jo vetëm nga aspekti i vlerave të energjisë, por edhe nga aspekti social, si dhe në kontekstin e mbrojtjes së mjedisit jetësor. Impianti fotovoltaik nuk është një projekt i vetëm i ASH ELEM, por në kompani ne po përgatitim dy gjëra për të cilat opinioni së shpejti do të njihet, tha pas firmosjes së marrëveshjes së kredisë Drejtori i Përgjithshëm i ASH ELEM, d-r Dragan Minovski.

Siç theksoi Drejtori i BERZH për Energji dhe kapaciteteve energjetike, Harri Bojd Karpenter, projekti është një nga më të rëndësishmit për Maqedoninë dhe për rajonin si një tërësi për shkak të së ardhmes në burimet e ripërtërishme të energjisë.

-Më pare theksonim se keni përzgjedhje që të keni energji të pastër dhe të keni energji të lirë. Kjo më nuk është rastësi, sektori i energjisë po ndryshon, energjia diellore dhe e erës po ndryshojnë çdo ditë dhe me një treg të organizuar mirë mund të keni energji të pastër dhe të lirë, thotë Karpenter.

Sipas Zëvendës Kryeministrit për çështjet ekonomike Koço Angjushev, ky është një shembull si një objekt i vënë në harresë si Osllomej, i cili me përjashtime të vogla dhe të mos punonte në vitet e fundit do të kthehet nga ndotësi në një kapacitet ekologjik për prodhimin e energjisë elektrike

– Qeveria, në përputhje me Ligjin për energjetikë, me të cilin do të hapë hapësirë për investime në burimet e ripërtërishme të energjisë, do të angazhohet të instalojë sa më shumë megavat fuqi të instaluara të burimeve të energjisë së rinovueshme, të cilat fatkeqësisht janë burimi i vetëm energjetik në vend, njoftoi Angjushev , duke treguar për faktin se vetëm 16 megavat deri tani janë përdorur nga Dielli.

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Zoran Zaev gjithashtu vlerësoi se ky është një projekt jashtëzakonisht ekologjik, sepse përmes investimit shtetëror vihet në synim Dielli si një resurs voluminoz.

– Është e rëndësishme që shteti po bën hapin e parë në investimin e mbi 200 megavatë fotovoltaik dhe në rrjetin fotovoltaik për të cilin përgatiten më tepër vende vende në të gjithë shtetin përmes partneritetit publik-privat ose koncesionit për të gjithë të interesuarit për investime në burime të tilla të ripërtërishme të energjisë – tha Kryeministri Zaev.