KXE Oslomej

STRUKTURA

Emri dhe mbiemri

Funksioni

 

 

Stojan Mickoski

u.d. Drejtor

 

 

Nexhbudin Nuredini

Drejtor

 

 

Rade Cvetanoski

Drejtor i NjP Termocentrali

 

 

Mile Millosheski

Drejtor i NjP Miniera

 

 

Vlora Sula

Udhëheqës i Sektorit për çështje juridike dhe të përgjithshme

   

Çedomir Arsovski

Udhëheqës i Sektorit për zhvillim dhe investime, punë teknike dhe siguri

 

 

KXE Osllomej

  contact@elem.com.mk 045 259 802

 

KXE Oslomej është termocentrali i dytë sipas kapacitetit të instaluar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i cili dikur ka marrë pjesë me afërsisht 10% në prodhimin e përgjithshëm të energjisë elektrike në vend. TC Oslomej përbëhet nga një njësi me kapacitet total të instaluar prej 125 MW, dhe ka filluar të funksionojë në vitin 1980.