HES MAVROVË

STRUKTURA

Emri dhe mbiemri

 

Funksioni

 

 

Gjorgji Bozhinoski

Drejtor

 

 

Ejup Beqiri

Drejtor teknik

 

 

Zoran Ilievski

Udhëheqës i Shërbimit për prodhim

 

 

Sasho Jovanovski

Udhëheqës i Shërbimit për çështje juridike dhe të përgjithshme

 

 

Goce Pallazov

Udhëheqës i Shërbimit për çështje financiare dhe komerciale

 

 

HES Mavrovë- GOSTIVAR

 

contact@elem.com.mk

042 215 000

 

Sistemi hidroenergjetik i Mavrovës, me tre centralet HC “Vrutok”, HC “Raven” dhe HC “Vrben”, dhe me akumulim total prej 277 milion m3 ujë, është një nga sistemet më të mëdhenj dhe më kompleks në sistemin elektroenergjetik të Maqedinisë.

Në totalin e kapaciteteve hidrike të instaluara në vend, ky sistem merr pjesë me 42 për qind.