HEC TIKVESH

STRUKTURA

Emri dhe mbiemri

Funksioni

 

Gjoko Tashev

Drejtor

 

Trajçe Tefov

Drejtor teknik

 

Ilija Pemov

Udhëheqës i Shërbimit për prodhim

 

Rodna Cucullova

Udhëheqës i Shërbimit për çështje juridike dhe të përgjithshme

 

Suzana Vasilevska Mitrevska

Udhëheqës i Shërbimit për çështje financiare dhe komerciale

 

HEC Tikvesh

 

contact@elem.com.mk

043 445 245

 

HEC “TIKVESH” ndodhet në Crna Reka, rreth 27 km në rrjedhën e poshtme nga derdhja e tij në lumin Vardar afër Kavadarit. HEC “TIKVESH” është projektuar dhe ndërtuar me kapacitet të instaluar prej 92 MW dhe prodhim vjetor prrej 184 GWh.