Резултати од аукција 01.05-12.05.2019

Резултати од аукција 01.05-12.05.2019