Резултати од аукција 13.05-19.05.2019

Резултати од аукција 13.05-19.05.2019