Резултати од аукција 20.05-26.05.2019

Резултати од аукција 20.05-26.05.2019