Резултати од аукција 01.06-31.08.2018

Резултати од аукција 01.06-31.08.2018