Резултати од аукција 01.06-30.06.2018

Резултати од аукција 01.06-30.06.2018