Резултати од аукција 01.07-30.09.2018

Резултати од аукција 01.07-30.09.2018