Резултати од аукција 01.10-31.12.2018

Резултати од аукција 01.10-31.12.2018