Резултати од аукција 01.11-30.11.2018

Резултати од аукција 01.11-30.11.2018