Резултати од аукција 03.12-21.12.2018

Резултати од аукција 03.12-21.12.2018