Full 1
Full 2
slide-bager
Јавен Повик бр.06-2023
previous arrow
next arrow

ЕСМ Снабдување со топлина

тел: 02 3076 200
тел: 075 400 100
email: contact@esm-snabduvanje.mk

Договор за снабдување со топлинска енергија

ЕСМ ДНЕВНО ПРОИЗВОДСТВО

7049 MWh
Хидроелектрани
7640 MWh
Термоелектрани
501 MWh
Ветерници

КОТИ НА ОХРИДСКО ЕЗЕРО

Минимална кота 693,10 м.н.в.        Максимална кота 693,75 м.н.в.       Денешна кота 693,37 м.н.в.

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Свесни за неопходноста да ја заштитиме животната средина нашата компанија ги презема сите чекори за заштита на животната средина.

ПОВЕЌЕ

РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ

КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ

Потребите за електрична енергија во Република Северна Македонија постојано растат, со што производството во термо и хидро електраните постојано се зголемува. Развојната стратегија на АД ЕСМ му дава приоритет на проширувањето на производ-ствените капацитети од обновлива енергија, особено на производството на електрична енергија од ветер и од вода. Развојните планови […]

ПОВЕЌЕ
 

ПРЕС ЦЕНТАР

КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу АД ЕСМ и Универзитет во Тетово се распишува, КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово АПЛИКАЦИЈА за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

ПОВЕЌЕ
Нов образец “Договор за снабдување со топлинска енергија” за потрошувачите на ЕСМ – Енергетика

Нов образец “Договор за снабдување со топлинска енергија” за потрошувачите на ЕСМ – Енергетика

Нов образец “Договор за снабдување со топлинска енергија” за потрошувачите на ЕСМ – Енергетика ДОГОВОР ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

ПОВЕЌЕ
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 2 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ – ШТИП 2022/23 ГОДИНА

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 2 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ – ШТИП 2022/23 ГОДИНА

КОНКУРС за доделување 2 стипендии за студентите на Факултетот за природни и технички науки – Штип АПЛИКАЦИЈА за стипендија на студенти запишани на прв циклус студии по првпат, во прв или трет семестар во учебната 2022/2023 година

ПОВЕЌЕ