Full 1
Full 2
slide-bager
Јавен Повик бр.01-2023
previous arrow
next arrow

ЕСМ Снабдување со топлина

тел: 02 3076 200
тел: 075 400 100
email: contact@esm-snabduvanje.mk

Договор за снабдување со топлинска енергија

ЕСМ ДНЕВНО ПРОИЗВОДСТВО

2294 MWh
Хидроелектрани
6990 MWh
Термоелектрани
56 MWh
Ветерници

КОТИ НА ОХРИДСКО ЕЗЕРО

Минимална кота 693,10 м.н.в.        Максимална кота 693,75 м.н.в.       Денешна кота 693,34 м.н.в.

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Свесни за неопходноста да ја заштитиме животната средина нашата компанија ги презема сите чекори за заштита на животната средина.

ПОВЕЌЕ

РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ

КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ

Потребите за електрична енергија во Република Северна Македонија постојано растат, со што производството во термо и хидро електраните постојано се зголемува. Развојната стратегија на АД ЕСМ му дава приоритет на проширувањето на производ-ствените капацитети од обновлива енергија, особено на производството на електрична енергија од ветер и од вода. Развојните планови […]

ПОВЕЌЕ
 

ПРЕС ЦЕНТАР

КОНКУРС  за доделување  5  стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу АД ЕСМ и Универзитет во Тетово, се распишува     КОНКУРС за доделување  5  стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово   На конкурсот можат да се пријават студенти кои студираат на Универзитетот во Тетово, на една од следните студиски програми: Факултет за применети науки […]

ПОВЕЌЕ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 5 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ

КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Машински факултет-Скопје АПЛИКАЦИЈА за стипендија на студенти запишани на прв циклус студии по првпат во прв или трет семестар во учебната 2021/2022 година

ПОВЕЌЕ
ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ БИТОЛА 1 (20 MW) И OСЛОМЕЈ 2 (10 MW) – ОТВОРЕНА E ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ И НАДЗОР НА ПРОЕКТИТЕ

ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ БИТОЛА 1 (20 MW) И OСЛОМЕЈ 2 (10 MW) – ОТВОРЕНА E ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ И НАДЗОР НА ПРОЕКТИТЕ

Отворена e постапка за избор на консултант и надзор на проектите Битола 1 (20 MW) и Осломеј 2 (10 MW). АД ЕСМ ги информира сите заинтересирани компании да се пријават на порталот за е-набавки за клиенти на Европска Банка за Обнова и Развој, EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), на […]

ПОВЕЌЕ