(Македонски) Повик за вработување на експерти

(Македонски) Повик за вработување на експерти

Sorry, this entry is only available in Македонски.

MORE

(Македонски) КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

(Македонски) КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

Sorry, this entry is only available in Македонски and Shqip.

MORE

(Македонски) Нов образец “Договор за снабдување со топлинска енергија” за потрошувачите на ЕСМ – Енергетика

(Македонски) Нов образец “Договор за снабдување со топлинска енергија” за потрошувачите на ЕСМ – Енергетика

Sorry, this entry is only available in Македонски.

MORE

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 2 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ – ШТИП 2022/23 ГОДИНА

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 2 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ – ШТИП 2022/23 ГОДИНА

Sorry, this entry is only available in Македонски.

MORE

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 3 (ТРИ) СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ОД А.Д. ЕСМ 2022/23 ГОДИНА

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 3 (ТРИ) СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ОД А.Д. ЕСМ 2022/23 ГОДИНА

Sorry, this entry is only available in Македонски.

MORE

(Македонски) КОНКУРС И АПИЛКАЦИЈА ЗА 5 СТИПЕНДИИ ОД ЕСМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА

(Македонски) КОНКУРС И АПИЛКАЦИЈА ЗА 5 СТИПЕНДИИ ОД ЕСМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА

Sorry, this entry is only available in Македонски.

MORE

(Македонски) ИЗВЕСТУВАЊЕ (дополна на системот за топловодно греење)

(Македонски) ИЗВЕСТУВАЊЕ (дополна на системот за топловодно греење)

Sorry, this entry is only available in Македонски.

MORE

(Македонски) КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

(Македонски) КОНКУРС  за доделување  5  стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

Sorry, this entry is only available in Македонски and Shqip.

MORE

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 5 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ


Sorry, this entry is only available in Македонски.

MORE

ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ БИТОЛА 1 (20 MW) И OСЛОМЕЈ 2 (10 MW) – ОТВОРЕНА E ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ И НАДЗОР НА ПРОЕКТИТЕ

ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ БИТОЛА 1 (20 MW) И OСЛОМЕЈ 2 (10 MW) – ОТВОРЕНА E ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ И НАДЗОР НА ПРОЕКТИТЕ

Отворена e постапка за избор на консултант и надзор на проектите Битола 1 (20 MW) и Осломеј 2 (10 MW). АД ЕСМ ги информира сите заинтересирани компании да се пријават на порталот за е-набавки за клиенти на Европска Банка за Обнова и Развој, EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), на линкот кој е даден во продолжение https://ecepp.ebrd.com/en_US. Заинтересираните компании треба да се регистрираат на порталот […]

MORE