ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-70/2020 за прибирање на понуди за набавка на Mазут M-1 НС

3. Javen povik JN 01-70-2020