(Македонски) ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-44/2022 за прибирање на понуди за набавка на јаглен (лигнит) за потребите на РЕК Осломеј

Sorry, this entry is only available in Македонски.