ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-47/2022 за прибирање на понуди за набавка на јаглен (лигнит) за потребите на РЕК Битола

01-47-2022 Јавен повик за набавка на јаглен (лигнит) за РЕК Битола