ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И РЕЗУЛТАТИ ЗА ПЕРИОД 11.02.2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОДАЖБАТА

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОДАЖБА 11.02.2022

RESULTS 11.02.2022

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА

Барање понуди 11.02.2022

Request for bids 11.02.2022

Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси:

elemtrejd@elem.com.mk;

sinisa.ivanovski@elem.com.mk;

pavle.madzovski@elem.com.mk;