(Македонски) Исправка на ЈАВЕН ПОВИК објавен на 21.10.2022год. бр. 01-77/2022 за прибирање на понуди за набавка на мазут

Sorry, this entry is only available in Macedonian.