ДИРЕКЦИЈА

СТРУКТУРА

Име и презиме Функција    
Васко Стефанов Генерален директор    
д-р Имер Зенку Заменик на генерален директор    
Душица Сеизовска Јовановиќ Директор за правни и општи работи    
Марија Пејкова Директор за финансиски работи    
Благојче Трповски Директор за производство на електрична енергија    
Ардијан Муча Директор за комерцијални работи    
Виктор Андонов Директор на развој и инвестиции    
  Советник за односи со јавност    
Пријавница/ обезбедување     02 3149-149
ДИРЕКЦИЈА НА АД ЕСМ   contact@elem.com.mk 02 3149 278