(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 2 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ – ШТИП 2023/24 ГОДИНА

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 2 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ – ШТИП 2023/24 ГОДИНА

Leider ist der Eintrag nur auf Mazedonisch verfügbar.

Weiterlesen

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 3 (ТРИ) СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ОД А.Д. ЕСМ 2023/24 ГОДИНА

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 3 (ТРИ) СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ОД А.Д. ЕСМ 2023/24 ГОДИНА

Leider ist der Eintrag nur auf Mazedonisch verfügbar.

Weiterlesen

(Македонски) КОНКУРС И АПИЛКАЦИЈА ЗА 5 СТИПЕНДИИ ОД ЕСМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/24 ГОДИНА

(Македонски) КОНКУРС И АПИЛКАЦИЈА ЗА 5 СТИПЕНДИИ ОД ЕСМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/24 ГОДИНА

Leider ist der Eintrag nur auf Mazedonisch verfügbar.

Weiterlesen

(Македонски) ИЗВЕСТУВАЊЕ (дополна на системот за топловодно греење)

(Македонски) ИЗВЕСТУВАЊЕ (дополна на системот за топловодно греење)

Leider ist der Eintrag nur auf Mazedonisch verfügbar.

Weiterlesen

(Македонски) КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

(Македонски) КОНКУРС  за доделување  5  стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

Leider ist der Eintrag nur auf Mazedonisch und Shqip verfügbar.

Weiterlesen

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 5 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ


Leider ist der Eintrag nur auf Mazedonisch verfügbar.

Weiterlesen

(Македонски) ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ БИТОЛА 1 (20 MW) И OСЛОМЕЈ 2 (10 MW) – ОТВОРЕНА E ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ И НАДЗОР НА ПРОЕКТИТЕ

(Македонски) ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ БИТОЛА 1 (20 MW) И OСЛОМЕЈ 2 (10 MW) – ОТВОРЕНА E ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ И НАДЗОР НА ПРОЕКТИТЕ

Leider ist der Eintrag nur auf Mazedonisch und Amerikanisches Englisch verfügbar.

Weiterlesen

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 2 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ – ШТИП

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 2 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ – ШТИП

Leider ist der Eintrag nur auf Mazedonisch verfügbar.

Weiterlesen

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 3 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ШТИП

(Македонски) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 3 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ШТИП

Leider ist der Eintrag nur auf Mazedonisch verfügbar.

Weiterlesen

(Македонски) На три пункта во Скопје може да се потпишат новите договори за парно греење, испораката на топлина нема да биде прекината

(Македонски) На три пункта во Скопје може да се потпишат новите договори за парно греење, испораката на топлина нема да биде прекината

Leider ist der Eintrag nur auf Mazedonisch verfügbar.