Електроенeргетскиот сектор е стабилен

Електроенeргетскиот сектор е стабилен

Генералниот директор на АД ЕСМ Васко Ковачевски на сегашната позиција е само неколку месеци, но тој претходно беше директор на РЕК „Битола“ и затоа, како што вели, не се чувствува како нов во работата, добро е запознаен со состојбите во компанијата и точно знае што се случува(ло) во неа, што треба да се промени, а што не треба повеќе да се случува. Токму затоа „Нова Македонија“ разговараше со него за состојбите во компанијата и за нејзините планови, како и за електроенергетскиот сектор во земјава генерално.

Во каква состојба е електроенергетскиот сектор во државата?
– Состојбата на електроенeргетскиот сектор во државата е стабилна. Слободно можеме да заклучиме дека АД ЕСМ е столбот на државата во однос на снабдувањето со електрична енергија, земајќи предвид дека сме најголем производствен капацитет. Но несомнено е дека снабдувањето со електрична енергија е сигурно и стабилно, благодарение на сите чинители во електроенергетскиот сектор. Производството на електрична енергија е во согласност со нашите планови, во одредени сегменти се надминува и планираното, но ние не застануваме тука продолжуваме со реализација на низа активности во правец на ревитализација и модернизација на постојните капацитети од една страна, но секако и со инвестирање во нови производствени капацитети, давајќи им примат на обновливите извори на енергија. Што се однесува на пошироко, државно ниво, сведоци сме дека и другите надлежни институции во секторот енергетика активно работат во спроведувањето на енергетските реформи, се реализираат тендерски постапки за изградба на фотонапонски електроцентрали од страна на приватни инвеститори од кои државата, неочекувано за сите, оствари голем профит.

АД ЕСМ покрај производството на електрична енергија од јаглен посебно внимание му посветува и на производството на струја од обновливи извори. Каква е состојбата со обновливите извори на електрична енергија во државата?
– Развојните планови на нашата компанија се насочени кон развивање и имплементирање практики за промоција на одржливиот развој и заштитата на животната средина, односно изградбата на нови објекти, но и ревитализација и модернизација на постојните капацитети. Еве, конкретно, минатата недела избравме фирма што ќе ја гради фотоволтаичната електроцентрала во Осломеј. Турската фирма „Гиришим електрик“ победи на тендерот и очекуваме наесен следната година да потечат првите киловати електрична енергија од сонце. Тоа е големо достигнување за нашата компанија како државен производител на електрична енергија. Исто така е потпишан и договор за заем со државна гаранција со КфВ банка за изградба на втората фаза од проектот ветерен парк „Богданци“, со што се заокружува реализацијата на проектот „Парк на ветерни електрани Богданци“. Но не застануваме тука, во план е изградбата на ветерен парк Миравци, потоа почнувањето на проектот за уште една фотонапонска електроцентрала во Осломеј, проектите за фотонапонски електроцентрали во Битола се дел од нашите тековни и планирани за во иднина инвестиции во обновливи извори. Тука, секако, е и големиот проект за изградба на ХЕ „Чебрен“, бидејќи хидроцентралите исто така спаѓаат во таа категорија, односно користат вода за производството на електрична енергија. Споменав дека и преку Министерството за економија се спроведува тендер за изградба на приватни фотонапонски централи на државно земјиште, потоа се градат уште мали хидроцентрали… Така што има голем подем на обновливите извори кај нас и така и треба да биде, бидејќи тоа е во согласност со стратегијата на државата и во согласност со светските трендови во однос на енергетската транзиција.

Линк до целосното интервју на м-р Васко Ковачевски