(Македонски) Во 26 објекти во моментов не се обезбедени потребните услови за испорака на топлинска енергија

Leider ist der Eintrag nur auf Македонски verfügbar.