PROJEKTE KAPITALE

PROJEKTE KAPITALE

Nevojat për energji elektrike në Republikën e Maqedonisë së Veriut  vazhdimisht rriten, rrjedhimisht prodhimi në termocentrale dhe hidrocentrale vazhdimisht zmadhohet. Strategjia e zhvillimit të ShA ESM i jep përparësi zgjerimit të kapaciteteve prodhuese nga energjia e rinovueshme, veçanërisht prodhimit të energjisë elektrike nga era dhe uji. Planet zhvillimore të ShA “Centralet elektrike të Maqedonisë së Veriut” kanë për qëllim zbatimin e praktikave dhe strategjive më […]

MË SHUMË

INVESTIMET AKTUALE DHE TË PLANIFIKUARA TË ShA ESM (CEMV)

INVESTIMET AKTUALE DHE TË PLANIFIKUARA TË ShA ESM (CEMV)

Centrale fotovoltaike CF Oslomej 1, CF Oslomej 2 dhe CF Oslomej 3 – PPP Në vendin tonë, termocentralet me qymyr dhe hidrocentralet janë kapacitetet kryesore prodhuese të energjisë elektrike, ndërsa me një përqindje të caktuar janë të përfaqsuara burimet e rinovueshme të energjisë – era dhe dielli. Nga totali i prodhimit të energjisë elektrike në vend, 70% vjen nga ShA ESM. Ndërkaq, raporti i kapacitetit […]

MË SHUMË

НАБАВЕНА СОПСТВЕНА ПОМОШНА МЕХАНИЗАЦИЈА ЗА РЕК БИТОЛА ЗА 17.5 МИЛИОНИ ЕВРА

НАБАВЕНА СОПСТВЕНА ПОМОШНА МЕХАНИЗАЦИЈА ЗА РЕК БИТОЛА ЗА 17.5 МИЛИОНИ ЕВРА

АД ЕСМ набави 36 парчиња помошна механизација за ископ на јаглен и јаловина во РЕК Битола во вредност од 17.5 милиони евра. Набрзо ќе бидат набавени дополнителни 11 машини, со што комбинатот во следниот период во голема мера ке се потпира на свои ресурси, кои дополнително ќе бидат зајакнати со планираната претстојна набавка на циклична механизација во вредност од 26 милиони евра, за потребите на […]

MË SHUMË

РАСПИШАН МЕЃУНАРОДЕН ТЕНДЕР ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА ВО ОСЛОМЕЈ

РАСПИШАН МЕЃУНАРОДЕН ТЕНДЕР ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА ВО ОСЛОМЕЈ

На 26 март 2019 година, АД Електрани на Северна Македонија, во соработка со Европската банка за обнова и развој, распиша меѓународен тендер за изградба на фотоволтаична електрана со инсталирана моќност од 10MW во рамките на термоелектраната Осломеј, Кичево, односно на локацијата на исцрпениот рудник со јаглен. На денешната прес-конференција во Владата на Република Северна Македонија за значајноста на овој проект, говореа вицепремиерот за економски прашања, […]

MË SHUMË

Në REK Osllomej, do të ndërtohet një central fotovoltaik, një investim prej 7 milion euro.

Në REK Osllomej, do të ndërtohet një central fotovoltaik, një investim prej 7 milion euro.

Ish depozitat e qymyrit në REK Osllomej për rreth një viti duhet të mbulohen me një rrjet fotovoltaik prej 10 megavatësh. Në atë vend do të ndërtohet një impiant fotovoltaik ku punonjësit e kompanisë do të punësohen pasi të jenë trajnuar në mënyrë profesionale. – Bëhet fjalë për kapacitetin e parë në portofolin e ASH ELEM që do të prodhojë energji elektrike nga fotovoltaikët.  Prodhimi […]

MË SHUMË

Mullinjtë e erës në Bogdanci, investimi është 21 milionë euro

Mullinjtë e erës në Bogdanci, investimi është 21 milionë euro

Me investimin prej 21 milion euro, do të rrumbullakësohet projekti i Parkut të termoelektraneve të erës në Bogdanci. Në fazën e dytë do të ndërtohen edhe gjashtë turbina me erë me kapacitet të instaluar prej 13.8 megavatë dhe do të fillojnë me prodhim më së voni për 24 muaj. Fondet për realizimin e këtij projekti janë siguruar nga Banka gjermane KfW në vlerë prej 18 […]

MË SHUMË

INVESTIMET NË VITIN 2016

INVESTIMET NË VITIN 2016

Depozitat e qymyrit “Zhivojno” është planifikuar të realizohet nga 2018 në 2024. Vlera e investimit është rreth 104 milion euro. Projekti minerar për hapje dhe shfrytëzim të qymyrit nga depozita “Zhivojno”, në të cilin është duke përdorur teknologjia e nëndheshme, është në proces dhe pritet të përfundojë këtë vit.

MË SHUMË

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2015 ГОДИНА

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2015 ГОДИНА

АД „Електрани на Македонија“, во 2015 година, во целост реализира два капитални енергетски проекта со вкупна вредност од 92,1 милиони евра, и ги продолжи подготвителните активности за други значајни проекти што ќе се реализираат во наредниот период. За првпат, во Република Македонија е изграден капацитет кој го користи ветерот како погонска сила, паркот на ветерни електрани „Богданци“, а завршен е и сложениот зафат за ревитализација […]

MË SHUMË

(Македонски) ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2014 ГОДИНА

(Македонски) ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2014 ГОДИНА

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË

(Македонски) ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2013 ГОДИНА

(Македонски) ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2013 ГОДИНА

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

MË SHUMË