PËR NE

ESM PRODHIMI DITOR

2503 MWh
Hidrocentralet
8202 MWh
Termocentralet
222 MWh
Mulli me erë