PËR NE

ESM PRODHIMI DITOR

3810 MWh
Hidrocentralet
9395 MWh
Termocentralet
41 MWh
Mulli me erë