PËR NE

ESM PRODHIMI DITOR

2787 MWh
Hidrocentralet
12359 MWh
Termocentralet
567 MWh
Mulli me erë