PËR NE

ESM PRODHIMI DITOR

2460 MWh
Hidrocentralet
10100 MWh
Termocentralet
20 MWh
Mulli me erë