PËR NE

ESM PRODHIMI DITOR

2984 MWh
Hidrocentralet
10353 MWh
Termocentralet
355 MWh
mulli me erë