PËR NE

ESM PRODHIMI DITOR

4005 MWh
Hidrocentralet
8229 MWh
Termocentralet
115 MWh
Mulli me erë