PËR NE

ESM PRODHIMI DITOR

1778 MWh
Hidrocentralet
7069 MWh
Termocentralet
809 MWh
Mulli me erë