Full 1
Full 2
slide-bager
previous arrow
next arrow

ESM PRODHIMI DITOR

2449 MWh
Hidrocentralet
7407 MWh
Termocentralet
38 MWh
Mulli me erë

ELEVATION POINTS OF OHRID LAKE

Minimum elevation point 693,10 m        Maximum elevation point 693,75 m       Today's elevation point 693,33 m

PRODHIMI

KU PRODHOJME DHE SI

HARTA ENERGJETIKE E ESM
TERMOENERGJIJA
ENERGJIA NGA UJI
ENERGJIA NGA ERA

MJEDISI

Të vetëdijshëm për nevojën për të mbrojtur mjedisin, kompania jonë merr të gjitha masat për mbrojtjen e mjedisit.

MË SHUMË

ZHVILLIM DHE INVESTIME

PROJEKTE KAPITALE

Nevojat për energji elektrike në Republikën e Maqedonisë së Veriut  vazhdimisht rriten, rrjedhimisht prodhimi në termocentrale dhe hidrocentrale vazhdimisht zmadhohet. Strategjia e zhvillimit të ShA ESM i jep përparësi zgjerimit të kapaciteteve prodhuese nga energjia e rinovueshme, veçanërisht prodhimit të energjisë elektrike nga era dhe uji. Planet zhvillimore të ShA […]

MË SHUMË
 

QENDRA E SHTYPIT

ZËVENDËS DREJTORI GJENERAL I ShA ESM (CEMV), Prof. Dr. IMER ZENKU, NË VIZITË PUNE NË KXE “OSLOMEJ”

ZËVENDËS DREJTORI GJENERAL I ShA ESM (CEMV), Prof. Dr. IMER ZENKU, NË VIZITË PUNE NË KXE “OSLOMEJ”

Zëvendës drejtori gjeneral i SHA ESM (CEMV), Imer Zenku vizitoi KXE “Oslomej”, i shoqëruar nga menaxhmenti i kombinatit, me qëllim që të njoftohet drejtpërdrejt me aktivitetet dhe punën aktuale në Minierë dhe TC. Ata vizituan minierën, inspektuan lokacionin për gërmimin e qymyrit, kontrolluan dinamikën e furnizimit dhe shpërndarjes së sasive […]

MË SHUMË