Повик за вработување на експерти

Повик за вработување на експерти

Повик за вработување на експерти за потребите на проектот/програмата „Програма за обновливи извори на енергија Северна Македонија“

ПОВЕЌЕ

КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу АД ЕСМ и Универзитет во Тетово се распишува, КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово АПЛИКАЦИЈА за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

ПОВЕЌЕ

Нов образец “Договор за снабдување со топлинска енергија” за потрошувачите на ЕСМ – Енергетика

Нов образец “Договор за снабдување со топлинска енергија” за потрошувачите на ЕСМ – Енергетика

Нов образец “Договор за снабдување со топлинска енергија” за потрошувачите на ЕСМ – Енергетика ДОГОВОР ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

ПОВЕЌЕ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 2 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ – ШТИП 2022/23 ГОДИНА

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 2 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ – ШТИП 2022/23 ГОДИНА

КОНКУРС за доделување 2 стипендии за студентите на Факултетот за природни и технички науки – Штип АПЛИКАЦИЈА за стипендија на студенти запишани на прв циклус студии по првпат, во прв или трет семестар во учебната 2022/2023 година

ПОВЕЌЕ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 3 (ТРИ) СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ОД А.Д. ЕСМ 2022/23 ГОДИНА

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 3 (ТРИ) СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ОД А.Д. ЕСМ 2022/23 ГОДИНА

КОНКУРС за доделување 3 стипендии за студентите на Електротехнички Факултет – Штип АПЛИКАЦИЈА за стипендија на студенти запишани на прв циклус студии по првпат во прв или трет семестар во учебната 2022/2023 година

ПОВЕЌЕ

КОНКУРС И АПИЛКАЦИЈА ЗА 5 СТИПЕНДИИ ОД ЕСМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА

КОНКУРС И АПИЛКАЦИЈА ЗА 5 СТИПЕНДИИ ОД ЕСМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА

КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Машински факултет-Скопје АПЛИКАЦИЈА за стипендија на студенти запишани на прв циклус студии по првпат во прв или трет семестар во учебната 2022/2023 година

ПОВЕЌЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ (дополна на системот за топловодно греење)

ИЗВЕСТУВАЊЕ (дополна на системот за топловодно греење)

Се известуваат сите корисници на топловодното греење кои се приклучени на системот на АД „ЕСМ” Подружница Енергетика – Скопје, односно урбаните заедници Железара, Триангла, Маџари и Хиподром, дека од 25.09.2023 година, ќе се почне со дополна на системот за топловодно греење и истиот ќе биде ставен под притисок. Ги потсетуваме потрошувачите, куќните совети и управителите да проверат дали зградите се подготвени за грејната сезона, да […]

ПОВЕЌЕ

КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

КОНКУРС  за доделување  5  стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу АД ЕСМ и Универзитет во Тетово, се распишува     КОНКУРС за доделување  5  стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово   На конкурсот можат да се пријават студенти кои студираат на Универзитетот во Тетово, на една од следните студиски програми: Факултет за применети науки Програмски студии: Мекатроника, Факултет за применети науки, Програмски студии: Инженерска Економија Факултет за природно математички […]

ПОВЕЌЕ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 5 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ


КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Машински факултет-Скопје АПЛИКАЦИЈА за стипендија на студенти запишани на прв циклус студии по првпат во прв или трет семестар во учебната 2021/2022 година

ПОВЕЌЕ

ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ БИТОЛА 1 (20 MW) И OСЛОМЕЈ 2 (10 MW) – ОТВОРЕНА E ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ И НАДЗОР НА ПРОЕКТИТЕ

ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ БИТОЛА 1 (20 MW) И OСЛОМЕЈ 2 (10 MW) – ОТВОРЕНА E ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ И НАДЗОР НА ПРОЕКТИТЕ

Отворена e постапка за избор на консултант и надзор на проектите Битола 1 (20 MW) и Осломеј 2 (10 MW). АД ЕСМ ги информира сите заинтересирани компании да се пријават на порталот за е-набавки за клиенти на Европска Банка за Обнова и Развој, EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), на линкот кој е даден во продолжение https://ecepp.ebrd.com/en_US. Заинтересираните компании треба да се регистрираат на порталот […]

ПОВЕЌЕ