КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

КОНКУРС  за доделување  5  стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу АД ЕСМ и Универзитет во Тетово, се распишува     КОНКУРС за доделување  5  стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово   На конкурсот можат да се пријават студенти кои студираат на Универзитетот во Тетово, на една од следните студиски програми: Факултет за применети науки Програмски студии: Мекатроника, Факултет за применети науки, Програмски студии: Инженерска Економија Факултет за природно математички […]

ПОВЕЌЕ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 5 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ


КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Машински факултет-Скопје АПЛИКАЦИЈА за стипендија на студенти запишани на прв циклус студии по првпат во прв или трет семестар во учебната 2021/2022 година

ПОВЕЌЕ

ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ БИТОЛА 1 (20 MW) И OСЛОМЕЈ 2 (10 MW) – ОТВОРЕНА E ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ И НАДЗОР НА ПРОЕКТИТЕ

ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ БИТОЛА 1 (20 MW) И OСЛОМЕЈ 2 (10 MW) – ОТВОРЕНА E ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ И НАДЗОР НА ПРОЕКТИТЕ

Отворена e постапка за избор на консултант и надзор на проектите Битола 1 (20 MW) и Осломеј 2 (10 MW). АД ЕСМ ги информира сите заинтересирани компании да се пријават на порталот за е-набавки за клиенти на Европска Банка за Обнова и Развој, EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), на линкот кој е даден во продолжение https://ecepp.ebrd.com/en_US. Заинтересираните компании треба да се регистрираат на порталот […]

ПОВЕЌЕ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 2 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ – ШТИП

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 2 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ – ШТИП

                                Како резултат на успешната соработка и оваа година АД ЕСМ доделување 2 стипендии за студентите на Факултетот за природни и технички науки и тоа за студенти од студиските програми: Рударство, Геологија и Инженерство за заштита на животна средина. Повеќе информации за условите за аплицирање ќе најдете во конкурсот:  КОНКУРС […]

ПОВЕЌЕ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 3 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ШТИП

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 3 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ШТИП

                                Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу АД ЕСМ и Факултетот за природни и технички науки – Штип при Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип, се распишува КОНКУРС за доделување 2 стипендии за студентите на Факултетот за природни и технички науки – Штип Целиот конкурс можете да го видите на линкот: КОНКУРС […]

ПОВЕЌЕ

На три пункта во Скопје може да се потпишат новите договори за парно греење, испораката на топлина нема да биде прекината

На три пункта во Скопје може да се потпишат новите договори за парно греење, испораката на топлина нема да биде прекината

Новиот снабдувач со топлинска енергија на градот Скопје,  ЕСМ Снабдување со топлина ДООЕЛ Скопје, како носител на лиценца издадена од Регулаторната комисија за енергетика  има обврска да ги снабдува потрошувачите со топлинска енергија во согласност со Лиценцата, Законот за енергетика и актите кои ги носи Регулаторната комисија за енергетика. Заради регулирање на потрошувачкиот однос на снабдувачот со потрошувачите утврден во Правилата за снабдување со топлинска […]

Заменик генералниот директор на АД ЕСМ, Проф. Д-р Имер Зенку, на терен во РЕК “Осломеј”

Заменик генералниот директор на АД ЕСМ, Проф. Д-р Имер Зенку, на терен во РЕК “Осломеј”

Заменик генералниот директор на АД ЕСМ, Имер Зенку го посети РЕК Осломеј во придружба на раководството на комбинатот, со цел непосредно да се запознае со актуелните активности и работи во Рудник и ТЕ. Тие го посетија Рудникот, извршија увид на локацијата за ископот на јаглен, контрола на динамиката на набавка на јаглен и достава на потребните количини. Исто така ја посетија и ТЕ каде што […]

ПОВЕЌЕ

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ,,ЕНЕРГЕТИКА 2022”

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ,,ЕНЕРГЕТИКА 2022”

Во Струга се одржа меѓународната конференција ,,Енергетика 2022” во организација на Здружението на енергетичарите на Северна Македонија ЗЕМАК. Годинава преовладуваа стручни трудови од областа на обновливите извори, пред се фотоволтаичните системи, но и интересни трудови за батериското складирање на електричната енергија, како и теми поврзани со класичното производство на струја во термоелектраните на јаглен.   Конференцијата ја отвори директорот за развој и инвестиции во АД […]

ПОВЕЌЕ

АД ЕСМ, ЕВН МАКЕДОНИЈА АД И АД МЕПСО РАСПИШУВААТ КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНТИ

АД ЕСМ, ЕВН МАКЕДОНИЈА АД И АД МЕПСО РАСПИШУВААТ КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНТИ

          Услови за аплицирање на конкурсот за стипендија се: Студентите да се редовно запишани на прв циклус студии по првпат во прв или трет семестар во учебната 2021/2022 година на една од следните студиски програми: Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ), Електроенергетски системи (ЕЕС) и Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ). Студентот кој аплицира за стипендија да не е корисник на стипендија […]

ПОВЕЌЕ

ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 07.09-11.09.2022

ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 07.09-11.09.2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОДАЖБАТА Резултати од продажба 07.09.2022 – 11.09.2022 Sales results 07.09.2022 – 11.09.2022   ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА

ПОВЕЌЕ