Коти на Охридско Езеро 2017
минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.12.2017

693,39 м.н.в.

30.12.2017

693,39 м.н.в.

29.12.2017

693,39 м.н.в.

28.12.2017

693,39 м.н.в.

27.12.2017

693,39 м.н.в.

26.12.2017

693,42 м.н.в.

25.12.2017

693,42 м.н.в.

24.12.2017

693,42 м.н.в.

23.12.2017

693,42 м.н.в.

22.12.2017

693,42 м.н.в.

21.12.2017

693,42 м.н.в.

20.12.2017

693,42 м.н.в.

19.12.2017

693,42 м.н.в.

18.12.2017

693,42 м.н.в.

17.12.2017

693,42 м.н.в.

16.12.2017

693,42 м.н.в.

15.12.2017

693,42 м.н.в.

14.12.2017

693,42 м.н.в.

13.12.2017

693,42 м.н.в.

12.12.2017

693,42 м.н.в.

11.12.2017

693,42 м.н.в.

10.12.2017

693,42 м.н.в.

9.12.2017

693,42 м.н.в.

8.12.2017

693,42 м.н.в.

7.12.2017

693,42 м.н.в.

6.12.2017

693,42 м.н.в.

5.12.2017

693,41 м.н.в.

4.12.2017

693,37 м.н.в.

3.12.2017

693,35 м.н.в.

2.12.2017

693,35 м.н.в.

1.12.2017

693,30 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.11.2017

693,30 м.н.в.

29.11.2017

693,30 м.н.в.

28.11.2017

693,30 м.н.в.

27.11.2017

693,30 м.н.в.

26.11.2017

693,30 м.н.в.

25.11.2017

693,30 м.н.в.

24.11.2017

693,31 м.н.в.

23.11.2017

693,31 м.н.в.

22.11.2017

693,31 м.н.в.

21.11.2017

693,31 м.н.в.

20.11.2017

693,29 м.н.в.

19.11.2017

693,29 м.н.в.

18.11.2017

693,29 м.н.в.

17.11.2017

693,28 м.н.в.

16.11.2017

693,26 м.н.в.

15.11.2017

693,26 м.н.в.

14.11.2017

693,26 м.н.в.

13.11.2017

693,22 м.н.в.

12.11.2017

693,22 м.н.в.

11.11.2017

693,23 м.н.в.

10.11.2017

693,22 м.н.в.

9.11.2017

693,22 м.н.в.

8.11.2017

693,19 м.н.в.

7.11.2017

693,20 м.н.в.

6.11.2017

693,20 м.н.в.

5.11.2017

693,20 м.н.в.

4.11.2017

693,20 м.н.в.

3.11.2017

693,20 м.н.в.

2.11.2017

693,20 м.н.в.

1.11.2017

693,20 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.10.2017

693,20 м.н.в.

30.10.2017

693,21 м.н.в.

29.10.2017

693,21 м.н.в.

28.10.2017

693,21 м.н.в.

27.10.2017

693,21 м.н.в.

26.10.2017

693,21 м.н.в.

25.10.2017

693,21 м.н.в.

24.10.2017

693,21 м.н.в.

23.10.2017

693,21 м.н.в.

22.10.2017

693,21 м.н.в.

21.10.2017

693,21 м.н.в.

20.10.2017

693,21 м.н.в.

19.10.2017

693,21 м.н.в.

18.10.2017

693,21 м.н.в.

17.10.2017

693,21 м.н.в.

16.10.2017

693,21 м.н.в.

15.10.2017

693,21 м.н.в.

14.10.2017

693,21 м.н.в.

13.10.2017

693,21 м.н.в.

12.10.2017

693,22 м.н.в.

11.10.2017

693,21 м.н.в.

10.10.2017

693,21 м.н.в.

9.10.2017

693,22 м.н.в.

8.10.2017

693,22 м.н.в.

7.10.2017

693,22 м.н.в.

6.10.2017

693,22 м.н.в.

5.10.2017

693,22 м.н.в.

4.10.2017

693,22 м.н.в.

3.10.2017

693,22 м.н.в.

2.10.2017

693,22 м.н.в.

1.10.2017

693,22 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.9.2017

693,22 м.н.в.

29.9.2017

693,22 м.н.в.

28.9.2017

693,22 м.н.в.

27.9.2017

693,22 м.н.в.

26.9.2017

693,23 м.н.в.

25.9.2017

693,23 м.н.в.