Резултати и извештаи

Извештаи за службени трошоци

Службени трошоци Драган Миновски јуни_ноември 2018

Службени трошоци Драган Миновски наративно јуни_ноември 2018

Службени трошоци Драган Миновски декември 2017_мај 2018

Службени трошоци Драган Миновски наративно декември 2017_мај 2018

Службени трошоци Фатмир Лимани јуни_ноември 2018

Службени трошоци Фатмир Лимани наративно јуни_ноември 2018

Службени трошоци Фатмир Лимани декември 2017_мај 2018

Службени трошоци Фатмир Лимани наративно декември 2017_ мај 2018

Службени трошоци Фатмир Лимани јуни_ноември 2015

Службени трошоци Фатмир Лимани наративно јуни_ноември 2015

Службени трошоци Фатмир Лимани декември 2014_мај 2015

Службени трошоци Фатмир Лимани наративно декември 2014_мај 2015

Службени трошоци Дејан Бошковски јуни_ноември 2015

Службени трошоци Дејан Бошковски наративно јуни_ноември 2015

Службени трошоци Дејан Бошковски декември 2014_мај 2015

Службени трошоци Дејан Бошковски наративно декември 2014_мај 2015