Коти на Охридско Езеро 2021

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.12.2021

693,37 м.н.в.

30.12.2021

693,37 м.н.в.

29.12.2021

693,37 м.н.в.

28.12.2021

693,37 м.н.в.

27.12.2021

693,36 м.н.в.

26.12.2021

693,35 м.н.в.

25.12.2021

693,35 м.н.в.

24.12.2021

693,35 м.н.в.

23.12.2021

693,35 м.н.в.

22.12.2021

693,36 м.н.в.

21.12.2021

693,37 м.н.в.

20.12.2021

693,37 м.н.в.

19.12.2021

693,36 м.н.в.

18.12.2021

693,36 м.н.в.

17.12.2021

693,36 м.н.в.

16.12.2021

693,36 м.н.в.

15.12.2021

693,36 м.н.в.

14.12.2021

693,35 м.н.в.

13.12.2021

693,35 м.н.в.

12.12.2021

693,29 м.н.в.

11.12.2021

693,29 м.н.в.

10.12.2021

693,29 м.н.в.

09.12.2021

693,26 м.н.в.

08.12.2021

693,26 м.н.в.

07.12.2021

693,26 м.н.в.

06.12.2021

693,26 м.н.в.

05.12.2021

693,24 м.н.в.

04.12.2021

693,24 м.н.в.

03.12.2021

693,24 м.н.в.

02.12.2021

693,24 м.н.в.

01.12.2021

693,23 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.11.2021

693,23 м.н.в.

29.11.2021

693,20 м.н.в.

28.11.2021

693,14 м.н.в.

27.11.2021

693,14 м.н.в.

26.11.2021

693,14 м.н.в.

25.11.2021

693,13 м.н.в.

24.11.2021

693,13 м.н.в.

23.11.2021

693,13 м.н.в.

22.11.2021

693,13 м.н.в.

21.11.2021

693,14 м.н.в.

20.11.2021

693,14 м.н.в.

19.11.2021

693,14 м.н.в.

18.11.2021

693,14 м.н.в.

17.11.2021

693,14 м.н.в.

16.11.2021

693,14 м.н.в.

15.11.2021

693,14 м.н.в.

14.11.2021

693,14 м.н.в.

13.11.2021

693,14 м.н.в.

12.11.2021

693,14 м.н.в.

11.11.2021

693,14 м.н.в.

10.11.2021

693,14 м.н.в.

09.11.2021

693,14 м.н.в.

08.11.2021

693,14 м.н.в.

07.11.2021

693,14 м.н.в.

06.11.2021

693,14 м.н.в.

05.11.2021

693,14 м.н.в.

04.11.2021

693,14 м.н.в.

03.11.2021

693,14 м.н.в.

02.11.2021

693,13 м.н.в.

01.11.2021

693,13 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.10.2021

693,14 м.н.в.

30.10.2021

693,14 м.н.в.

29.10.2021

693,14 м.н.в.

28.10.2021

693,15 м.н.в.

27.10.2021

693,15 м.н.в.

26.10.2021

693,16 м.н.в.

25.10.2021

693,16 м.н.в.

24.10.2021

693,16 м.н.в.

23.10.2021

693,16 м.н.в.

22.10.2021

693,16 м.н.в.

21.10.2021

693,16 м.н.в.

20.10.2021

693,17 м.н.в.

19.10.2021

693,18 м.н.в.

18.10.2021

693,18 м.н.в.

17.10.2021

693,18 м.н.в.

16.10.2021

693,18 м.н.в.

15.10.2021

693,18 м.н.в.

14.10.2021

693,18 м.н.в.

13.10.2021

693,19 м.н.в.

12.10.2021

693,19 м.н.в.

11.10.2021

693,17 м.н.в.

10.10.2021

693,17 м.н.в.

09.10.2021

693,17 м.н.в.

08.10.2021

693,17 м.н.в.

07.10.2021

693,15 м.н.в.

06.10.2021

693,14 м.н.в.

05.10.2021

693,15 м.н.в.

04.10.2021

693,16 м.н.в.

03.10.2021

693,16 м.н.в.

02.10.2021

693,16 м.н.в.

01.10.2021

693,16 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.09.2021

693,15 м.н.в.

29.09.2021

693,15 м.н.в.

28.09.2021

693,15 м.н.в.

27.09.2021

693,15 м.н.в.

26.09.2021

693,15 м.н.в.

25.09.2021

693,15 м.н.в.

24.09.2021

693,15 м.н.в.

23.09.2021

693,15 м.н.в.

22.09.2021

693,17 м.н.в.

21.09.2021

693,17 м.н.в.

20.09.2021

693,17 м.н.в.

19.09.2021

693,17 м.н.в.

18.09.2021

693,17 м.н.в.

17.09.2021

693,17 м.н.в.

16.09.2021

693,17 м.н.в.

15.09.2021

693,17 м.н.в.

14.09.2021

693,18 м.н.в.

12.09.2021

693,19 м.н.в.

11.09.2021

693,19 м.н.в.

10.09.2021

693,19 м.н.в.

09.09.2021

693,19 м.н.в.

08.09.2021

693,20 м.н.в.

07.09.2021

693,20 м.н.в.

06.09.2021

693,20 м.н.в.

05.09.2021

693,22 м.н.в.

04.09.2021

693,22 м.н.в.

03.09.2021

693,22 м.н.в.

02.09.2021

693,23 м.н.в.

01.09.2021

693,24 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.08.2021

693,24 м.н.в.

30.08.2021

693,25 м.н.в.

29.08.2021

693,25 м.н.в.

28.08.2021

693,25 м.н.в.

27.08.2021

693,25 м.н.в.

26.08.2021

693,25 м.н.в.

25.08.2021

693,26 м.н.в.

24.08.2021

693,26 м.н.в.

23.08.2021

693,27 м.н.в.

22.08.2021

693,29 м.н.в.

21.08.2021

693,29 м.н.в.

20.08.2021

693,29 м.н.в.

19.08.2021

693,30 м.н.в.

18.08.2021

693,31 м.н.в.

17.08.2021

693,31 м.н.в.

16.08.2021

693,31 м.н.в.

15.08.2021

693,34 м.н.в.

14.08.2021

693,34 м.н.в.

13.08.2021

693,34 м.н.в.

12.08.2021

693,35 м.н.в.

11.08.2021

693,36 м.н.в.

10.08.2021

693,37 м.н.в.

09.08.2021

693,37 м.н.в.

08.08.2021

693,38 м.н.в.

07.08.2021

693,40 м.н.в.

06.08.2021

693,40 м.н.в.

05.08.2021

693,42 м.н.в.

04.08.2021

693,42 м.н.в.

03.08.2021

693,43 м.н.в.

02.08.2021

693,44 м.н.в.

01.08.2021

693,44 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.07.2021

693,44 м.н.в.

30.07.2021

693,44 м.н.в.

29.07.2021

693,45 м.н.в.

28.07.2021

693,45 м.н.в.

27.07.2021

693,46 м.н.в.

26.07.2021

693,46 м.н.в.

25.07.2021

693,47 м.н.в.

24.07.2021

693,47 м.н.в.

23.07.2021

693,47 м.н.в.

22.07.2021

693,47 м.н.в.

21.07.2021

693,48 м.н.в.

20.07.2021

693,49 м.н.в.

19.07.2021

693,49 м.н.в.

18.07.2021

693,49 м.н.в.

17.07.2021

693,49 м.н.в.

16.07.2021

693,49 м.н.в.

15.07.2021

693,50 м.н.в.

14.07.2021

693,50 м.н.в.

13.07.2021

693,50 м.н.в.

12.07.2021

693,50 м.н.в.

11.07.2021

693,49 м.н.в.

10.07.2021

693,49 м.н.в.

09.07.2021

693,49 м.н.в.

08.07.2021

693,49 м.н.в.

07.07.2021

693,49 м.н.в.

06.07.2021

693,50 м.н.в.

05.07.2021

693,52 м.н.в.

04.07.2021

693,52 м.н.в.

03.07.2021

693,52 м.н.в.

02.07.2021

693,52 м.н.в.

01.07.2021

693,53 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.06.2021

693,53 м.н.в.

29.06.2021

693,53 м.н.в.

28.06.2021

693,54 м.н.в.

27.06.2021

693,55 м.н.в.

26.06.2021

693,55 м.н.в.

25.06.2021

693,55 м.н.в.

24.06.2021

693,55 м.н.в.

23.06.2021

693,55 м.н.в.

22.06.2021

693,55 м.н.в.

21.06.2021

693,55 м.н.в.

20.06.2021

693,54 м.н.в.

19.06.2021

693,54 м.н.в.

18.06.2021

693,54 м.н.в.

17.06.2021

693,54 м.н.в.

16.06.2021

693,55 м.н.в.

15.06.2021

693,55 м.н.в.

14.06.2021

693,55 м.н.в.

13.06.2021

693,55 м.н.в.

12.06.2021

693,55 м.н.в.

11.06.2021

693,55 м.н.в.

10.06.2021

693,55 м.н.в.

09.06.2021

693,54 м.н.в.

08.06.2021

693,54 м.н.в.

07.06.2021

693,54 м.н.в.

06.06.2021

693,54 м.н.в.

05.06.2021

693,54 м.н.в.

04.06.2021

693,54 м.н.в.

03.06.2021

693,54 м.н.в.

02.06.2021

693,54 м.н.в.

01.06.2021

693,54 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.05.2021

693,53 м.н.в.

30.05.2021

693,53 м.н.в.

29.05.2021

693,53 м.н.в.

28.05.2021

693,53 м.н.в.

27.05.2021

693,53 м.н.в.

26.05.2021

693,52 м.н.в.

25.05.2021

693,52 м.н.в.

24.05.2021

693,52 м.н.в.

23.05.2021

693,52 м.н.в.

22.05.2021

693,52 м.н.в.

21.05.2021

693,52 м.н.в.

20.05.2021

693,51 м.н.в.

19.05.2021

693,51 м.н.в.

18.05.2021

693,50 м.н.в.

17.05.2021

693,50 м.н.в.

16.05.2021

693,50 м.н.в.

15.05.2021

693,50 м.н.в.

14.05.2021

693,49 м.н.в.

13.05.2021

693,49 м.н.в.

12.05.2021

693,49 м.н.в.

11.05.2021

693,49 м.н.в.

10.05.2021

693,48 м.н.в.

09.05.2021

693,48 м.н.в.

08.05.2021

693,48 м.н.в.

07.05.2021

693,48 м.н.в.

06.05.2021

693,48 м.н.в.

05.05.2021

693,48 м.н.в.

04.05.2021

693,47 м.н.в.

03.05.2021

693,46 м.н.в.

02.05.2021

693,46 м.н.в.

01.05.2021

693,46 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.04.2021

693,46 м.н.в.

29.04.2021

693,45 м.н.в.

28.04.2021

693,45 м.н.в.

27.04.2021

693,45 м.н.в.

26.04.2021

693,45 м.н.в.

25.04.2021

693,42 м.н.в.

24.04.2021

693,42 м.н.в.

23.04.2021

693,42 м.н.в.

22.04.2021

693,42 м.н.в.

21.04.2021

693,42 м.н.в.

20.04.2021

693,42 м.н.в.

19.04.2021

693,42 м.н.в.

18.04.2021

693,39 м.н.в.

17.04.2021

693,39 м.н.в.

16.04.2021

693,39 м.н.в.

15.04.2021

693,39 м.н.в.

14.04.2021

693,39 м.н.в.

13.04.2021

693,39 м.н.в.

12.04.2021

693,38 м.н.в.

11.04.2021

693,38 м.н.в.

10.04.2021

693,38 м.н.в.

09.04.2021

693,38 м.н.в.

08.04.2021

693,38 м.н.в.

07.04.2021

693,38 м.н.в.

06.04.2021

693,37 м.н.в.

05.04.2021

693,37 м.н.в.

04.04.2021

693,36 м.н.в.

03.04.2021

693,36 м.н.в.

02.04.2021

693,36 м.н.в.

01.04.2021

693,36 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.03.2021

693,36 м.н.в.

30.03.2021

693,36 м.н.в.

29.03.2021

693,36 м.н.в.

28.03.2021

693,37 м.н.в.

27.03.2021

693,38 м.н.в.

26.03.2021

693,38 м.н.в.

25.03.2021

693,38 м.н.в.

24.03.2021

693,39 м.н.в.

23.03.2021

693,39 м.н.в.

22.03.2021

693,40 м.н.в.

21.03.2021

693,38 м.н.в.

20.03.2021

693,38 м.н.в.

19.03.2021

693,38 м.н.в.

18.03.2021

693,39 м.н.в.

17.03.2021

693,39 м.н.в.

16.03.2021

693,39 м.н.в.

15.03.2021

693,41 м.н.в.

14.03.2021

693,41 м.н.в.

13.03.2021

693,41 м.н.в.

12.03.2021

693,41 м.н.в.

11.03.2021

693,40 м.н.в.

10.03.2021

693,40 м.н.в.

09.03.2021

693,40 м.н.в.

08.03.2021

693,40 м.н.в.

07.03.2021

693,42 м.н.в.

06.03.2021

693,42 м.н.в.

05.03.2021

693,42 м.н.в.

04.03.2021

693,43 м.н.в.

03.03.2021

693,43 м.н.в.

02.03.2021

693,43 м.н.в.

01.03.2021

693,44 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

28.02.2021

693,44 м.н.в.

27.02.2021

693,44 м.н.в.

26.02.2021

693,44 м.н.в.

25.02.2021

693,45 м.н.в.

24.02.2021

693,45 м.н.в.

23.02.2021

693,45 м.н.в.

22.02.2021

693,46 м.н.в.

21.02.2021

693,45 м.н.в.

20.02.2021

693,45 м.н.в.

19.02.2021

693,45 м.н.в.

18.02.2021

693,45 м.н.в.

17.02.2021

693,45 м.н.в.

16.02.2021

693,44 м.н.в.

15.02.2021

693,44 м.н.в.

14.02.2021

693,40 м.н.в.

13.02.2021

693,40 м.н.в.

12.02.2021

693,40 м.н.в.

11.02.2021

693,39 м.н.в.

10.02.2021

693,39 м.н.в.

09.02.2021

693,37 м.н.в.

08.02.2021

693,35 м.н.в.

07.02.2021

693,35 м.н.в.

06.02.2021

693,35 м.н.в.

05.02.2021

693,35 м.н.в.

04.02.2021

693,35 м.н.в.

03.02.2021

693,35 м.н.в.

02.02.2021

693,34 м.н.в.

01.02.2021

693,32 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.01.2021

693,30 м.н.в.

30.01.2021

693,30 м.н.в.

29.01.2021

693,30 м.н.в.

28.01.2021

693,30 м.н.в.

27.01.2021

693,30 м.н.в.

26.01.2021

693,30 м.н.в.

25.01.2021

693,29 м.н.в.

24.01.2021

693,26 м.н.в.

23.01.2021

693,26 м.н.в.

22.01.2021

693,26 м.н.в.

21.01.2021

693,27 м.н.в.

20.01.2021

693,27 м.н.в.

19.01.2021

693,29 м.н.в.

18.01.2021

693,29 м.н.в.

17.01.2021

693,30 м.н.в.

16.01.2021

693,30 м.н.в.

15.01.2021

693,30 м.н.в.

14.01.2021

693,30 м.н.в.

13.01.2021

693,28 м.н.в.

12.01.2021

693,26 м.н.в.

11.01.2021

693,22 м.н.в.

10.01.2021

693,20 м.н.в.

09.01.2021

693,18 м.н.в.

08.01.2021

693,16 м.н.в.

07.01.2021

693,14 м.н.в.

06.01.2021

693,14 м.н.в.

05.01.2021

693,14 м.н.в.

04.01.2021

693,14 м.н.в.

03.01.2021

693,14 м.н.в.

02.01.2021

693,14 м.н.в.

01.01.2021

693,13 м.н.в.