Коти на Охридско Езеро 2021


минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

14.01.2021

693,30 м.н.в.

13.01.2021

693,28 м.н.в.

12.01.2021

693,26 м.н.в.

11.01.2021

693,22 м.н.в.

10.01.2021

693,20 м.н.в.

09.01.2021

693,18 м.н.в.

08.01.2021

693,16 м.н.в.

07.01.2021

693,14 м.н.в.

06.01.2021

693,14 м.н.в.

05.01.2021

693,14 м.н.в.

04.01.2021

693,14 м.н.в.

03.01.2021

693,14 м.н.в.

02.01.2021

693,14 м.н.в.

01.01.2021

693,13 м.н.в.