ЈАВЕН ПОВИК БР.01-78/2023 – Отворен систем за набавка на јаглен (лигнит) за РЕК Битола

Информација за донесена одлука