ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛ. ЕНЕРГИЈА СОГЛАСНО ОДЛУКИ ОД ВЛАДА