ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-47/2022 – отворен систем за набавка на јаглен за РЕК Битола

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ТЕНДЕР 01-47-2022