Коти на Охридско Езеро 2022


минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

17.01.2022

693,37 м.н.в.

17.01.2022

693,37 м.н.в.

16.01.2022

693,37 м.н.в.

15.01.2022

693,37 м.н.в.

14.01.2022

693,37 м.н.в.

13.01.2022

693,37 м.н.в.

12.01.2022

693,38 м.н.в.

11.01.2022

693,38 м.н.в.

10.01.2022

693,38 м.н.в.

09.01.2022

693,38 м.н.в.

08.01.2022

693,38 м.н.в.

07.01.2022

693,38 м.н.в.

06.01.2022

693,38 м.н.в.

05.01.2022

693,38 м.н.в.

04.01.2022

693,38 м.н.в.

03.01.2022

693,37 м.н.в.

02.01.2022

693,37 м.н.в.

01.01.2022

693,37 м.н.в.