Коти на Охридско Езеро 2022
минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.12.2022

693,26 м.н.в.

30.12.2022

693,26 м.н.в.

29.12.2022

693,26 м.н.в.

28.12.2022

693,27 м.н.в.

27.12.2022

693,27 м.н.в.

26.12.2022

693,27 м.н.в.

25.12.2022

693,27 м.н.в.

24.12.2022

693,27 м.н.в.

23.12.2022

693,27 м.н.в.

22.12.2022

693,27 м.н.в.

21.12.2022

693,27 м.н.в.

20.12.2022

693,27 м.н.в.

19.12.2022

693,26 м.н.в.

18.12.2022

693,23 м.н.в.

17.12.2022

693,23 м.н.в.

16.12.2022

693,23 м.н.в.

15.12.2022

693,23 м.н.в.

14.12.2022

693,22 м.н.в.

13.12.2022

693,21 м.н.в.

12.12.2022

693,17 м.н.в.

11.12.2022

693,16 м.н.в.

10.12.2022

693,16 м.н.в.

09.12.2022

693,16 м.н.в.

08.12.2022

693,17 м.н.в.

07.12.2022

693,17 м.н.в.

06.12.2022

693,17 м.н.в.

05.12.2022

693,18 м.н.в.

04.12.2022

693,18 м.н.в.

03.12.2022

693,18 м.н.в.

02.12.2022

693,18 м.н.в.

01.12.2022

693,18 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.11.2022

693,18 м.н.в.

29.11.2022

693,19 м.н.в.

28.11.2022

693,19 м.н.в.

27.11.2022

693,20 м.н.в.

26.11.2022

693,20 м.н.в.

25.11.2022

693,20 м.н.в.

24.11.2022

693,20 м.н.в.

23.11.2022

693,19 м.н.в.

22.11.2022

693,17 м.н.в.

21.11.2022

693,16 м.н.в.

20.11.2022

693,15 м.н.в.

19.11.2022

693,15 м.н.в.

18.11.2022

693,15 м.н.в.

17.11.2022

693,15 м.н.в.

16.11.2022

693,15 м.н.в.

15.11.2022

693,15 м.н.в.

14.11.2022

693,16 м.н.в.

13.11.2022

693,17 м.н.в.

12.11.2022

693,17 м.н.в.

11.11.2022

693,17 м.н.в.

10.11.2022

693,18 м.н.в.

09.11.2022

693,18 м.н.в.

08.11.2022

693,18 м.н.в.

07.11.2022

693,19 м.н.в.

06.11.2022

693,19 м.н.в.

05.11.2022

693,19 м.н.в.

04.11.2022

693,19 м.н.в.

03.11.2022

693,20 м.н.в.

02.11.2022

693,20 м.н.в.

01.11.2022

693,21 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.10.2022

693,21 м.н.в.

30.10.2022

693,23 м.н.в.

29.10.2022

693,23 м.н.в.

28.10.2022

693,23 м.н.в.

27.10.2022

693,23 м.н.в.

26.10.2022

693,24 м.н.в.

25.10.2022

693,24 м.н.в.

24.10.2022

693,26 м.н.в.

23.10.2022

693,26 м.н.в.

22.10.2022

693,26 м.н.в.

21.10.2022

693,26 м.н.в.

20.10.2022

693,26 м.н.в.

19.10.2022

693,27 м.н.в.

18.10.2022

693,27 м.н.в.

17.10.2022

693,27 м.н.в.

16.10.2022

693,28 м.н.в.

15.10.2022

693,28 м.н.в.

14.10.2022

693,28 м.н.в.

13.10.2022

693,26 м.н.в.

12.10.2022

693,26 м.н.в.

11.10.2022

693,28 м.н.в.

10.10.2022

693,28 м.н.в.

09.10.2022

693,30 м.н.в.

08.10.2022

693,30 м.н.в.

07.10.2022

693,30 м.н.в.

06.10.2022

693,30 м.н.в.

05.10.2022

693,31 м.н.в.

04.10.2022

693,32 м.н.в.

03.10.2022

693,33 м.н.в.

02.10.2022

693,33 м.н.в.

01.10.2022

693,33 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.09.2022

693,33 м.н.в.

29.09.2022

693,33 м.н.в.

28.09.2022

693,33 м.н.в.

27.09.2022

693,33 м.н.в.

26.09.2022

693,33 м.н.в.

25.09.2022

693,33 м.н.в.

24.09.2022

693,33 м.н.в.

23.09.2022

693,34 м.н.в.

22.09.2022

693,34 м.н.в.

21.09.2022

693,34 м.н.в.

20.09.2022

693,34 м.н.в.

19.09.2022

693,35 м.н.в.

18.09.2022

693,35 м.н.в.

17.09.2022

693,35 м.н.в.

16.09.2022

693,35 м.н.в.

15.09.2022

693,35 м.н.в.

14.09.2022

693,36 м.н.в.

13.09.2022

693,36 м.н.в.

12.09.2022

693,36 м.н.в.

11.09.2022

693,36 м.н.в.

10.09.2022

693,36 м.н.в.

09.09.2022

693,36 м.н.в.

08.09.2022

693,36 м.н.в.

07.09.2022

693,36 м.н.в.

06.09.2022

693,36 м.н.в.

05.09.2022

693,37 м.н.в.

04.09.2022

693,37 м.н.в.

03.09.2022

693,37 м.н.в.

02.09.2022

693,37 м.н.в.

01.09.2022

693,37 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.08.2022

693,37 м.н.в.

30.08.2022

693,37 м.н.в.

29.08.2022

693,37 м.н.в.

28.08.2022

693,37 м.н.в.

27.08.2022

693,37 м.н.в.

26.08.2022

693,37 м.н.в.

25.08.2022

693,37 м.н.в.

24.08.2022

693,37 м.н.в.

23.08.2022

693,37 м.н.в.

22.08.2022

693,36 м.н.в.

21.08.2022

693,36 м.н.в.

20.08.2022

693,36 м.н.в.

19.08.2022

693,36 м.н.в.

18.08.2022

693,36 м.н.в.

17.08.2022

693,36 м.н.в.

16.08.2022

693,37 м.н.в.

15.08.2022

693,37 м.н.в.

14.08.2022

693,38 м.н.в.

13.08.2022

693,38 м.н.в.

12.08.2022

693,38 м.н.в.

11.08.2022

693,38 м.н.в.

10.08.2022

693,39 м.н.в.

09.08.2022

693,40 м.н.в.

08.08.2022

693,40 м.н.в.

07.08.2022

693,42 м.н.в.

06.08.2022

693,42 м.н.в.

05.08.2022

693,42 м.н.в.

04.08.2022

693,43 м.н.в.

03.08.2022

693,44 м.н.в.

02.08.2022

693,49 м.н.в.

01.08.2022

693,49 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.07.2022

693,49 м.н.в.

30.07.2022

693,49 м.н.в.

29.07.2022

693,49 м.н.в.

28.07.2022

693,49 м.н.в.

27.07.2022

693,50 м.н.в.

26.07.2022

693,50 м.н.в.

25.07.2022

693,51 м.н.в.

24.07.2022

693,53 м.н.в.

23.07.2022

693,53 м.н.в.

22.07.2022

693,53 м.н.в.

21.07.2022

693,54 м.н.в.

20.07.2022

693,54 м.н.в.

19.07.2022

693,55 м.н.в.

18.07.2022

693,55 м.н.в.

17.07.2022

693,57 м.н.в.

16.07.2022

693,57 м.н.в.

15.07.2022

693,57 м.н.в.

14.07.2022

693,57 м.н.в.

13.07.2022

693,57 м.н.в.

12.07.2022

693,58 м.н.в.

11.07.2022

693,59 м.н.в.

10.07.2022

693,60 м.н.в.

09.07.2022

693,60 м.н.в.

08.07.2022

693,60 м.н.в.

07.07.2022

693,60 м.н.в.

06.07.2022

693,61 м.н.в.

05.07.2022

693,61 м.н.в.

04.07.2022

693,62 м.н.в.

03.07.2022

693,63 м.н.в.

02.07.2022

693,63 м.н.в.

01.07.2022

693,63 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.06.2022

693,63 м.н.в.

29.06.2022

693,64 м.н.в.

28.06.2022

693,64 м.н.в.

27.06.2022

693,65 м.н.в.

26.06.2022

693,66 м.н.в.

25.06.2022

693,66 м.н.в.

24.06.2022

693,66 м.н.в.

23.06.2022

693,67 м.н.в.

22.06.2022

693,68 м.н.в.

21.06.2022

693,68 м.н.в.

20.06.2022

693,68 м.н.в.

19.06.2022

693,68 м.н.в.

18.06.2022

693,68 м.н.в.

17.06.2022

693,68 м.н.в.

16.06.2022

693,68 м.н.в.

15.06.2022

693,68 м.н.в.

14.06.2022

693,68 м.н.в.

13.06.2022

693,68 м.н.в.

12.06.2022

693,66 м.н.в.

11.06.2022

693,66 м.н.в.

10.06.2022

693,66 м.н.в.

09.06.2022

693,66 м.н.в.

08.06.2022

693,66 м.н.в.

07.06.2022

693,66 м.н.в.

06.06.2022

693,67 м.н.в.

05.06.2022

693,68 м.н.в.

04.06.2022

693,68 м.н.в.

03.06.2022

693,68 м.н.в.

02.06.2022

693,68 м.н.в.

01.06.2022

693,68 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.05.2022

693,68 м.н.в.

30.05.2022

693,68 м.н.в.

29.05.2022

693,66 м.н.в.

28.05.2022

693,66 м.н.в.

27.05.2022

693,66 м.н.в.

26.05.2022

693,66 м.н.в.

25.05.2022

693,66 м.н.в.

24.05.2022

693,65 м.н.в.

23.05.2022

693,65 м.н.в.

22.05.2022

693,65 м.н.в.

21.05.2022

693,65 м.н.в.

20.05.2022

693,65 м.н.в.

19.05.2022

693,65 м.н.в.

18.05.2022

693,65 м.н.в.

17.05.2022

693,64 м.н.в.

16.05.2022

693,64 м.н.в.

15.05.2022

693,64 м.н.в.

14.05.2022

693,64 м.н.в.

13.05.2022

693,64 м.н.в.

12.05.2022

693,64 м.н.в.

11.05.2022

693,64 м.н.в.

10.05.2022

693,63 м.н.в.

09.05.2022

693,63 м.н.в.

08.05.2022

693,62 м.н.в.

07.05.2022

693,62 м.н.в.

06.05.2022

693,62 м.н.в.

05.05.2022

693,62 м.н.в.

04.05.2022

693,61 м.н.в.

03.05.2022

693,60 м.н.в.

02.05.2022

693,59 м.н.в.

01.05.2022

693,59 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.04.2022

693,59 м.н.в.

29.04.2022

693,59 м.н.в.

28.04.2022

693,59 м.н.в.

27.04.2022

693,59 м.н.в.

26.04.2022

693,59 м.н.в.

25.04.2022

693,60 м.н.в.

24.04.2022

693,60 м.н.в.

23.04.2022

693,60 м.н.в.

22.04.2022

693,60 м.н.в.

21.04.2022

693,60 м.н.в.

20.04.2022

693,60 м.н.в.

19.04.2022

693,60 м.н.в.

18.04.2022

693,60 м.н.в.

17.04.2022

693,59 м.н.в.

16.04.2022

693,59 м.н.в.

15.04.2022

693,59 м.н.в.

14.04.2022

693,58 м.н.в.

13.04.2022

693,57 м.н.в.

12.04.2022

693,57 м.н.в.

11.04.2022

693,56 м.н.в.

10.04.2022

693,52 м.н.в.

09.04.2022

693,52 м.н.в.

08.04.2022

693,52 м.н.в.

07.04.2022

693,52 м.н.в.

06.04.2022

693,52 м.н.в.

05.04.2022

693,51 м.н.в.

04.04.2022

693,51 м.н.в.

03.04.2022

693,43 м.н.в.

02.04.2022

693,43 м.н.в.

01.04.2022

693,43 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.03.2022

693,43 м.н.в.

30.03.2022

693,42 м.н.в.

29.03.2022

693,42 м.н.в.

28.03.2022

693,42 м.н.в.

27.03.2022

693,42 м.н.в.

26.03.2022

693,42 м.н.в.

25.03.2022

693,42 м.н.в.

24.03.2022

693,42 м.н.в.

23.03.2022

693,42 м.н.в.

22.03.2022

693,42 м.н.в.

21.03.2022

693,42 м.н.в.

20.03.2022

693,43 м.н.в.

19.03.2022

693,43 м.н.в.

18.03.2022

693,43 м.н.в.

17.03.2022

693,43 м.н.в.

16.03.2022

693,43 м.н.в.

15.03.2022

693,43 м.н.в.

14.03.2022

693,44 м.н.в.

13.03.2022

693,44 м.н.в.

12.03.2022

693,44 м.н.в.

11.03.2022

693,44 м.н.в.

10.03.2022

693,44 м.н.в.

09.03.2022

693,44 м.н.в.

08.03.2022

693,44 м.н.в.

07.03.2022

693,44 м.н.в.

06.03.2022

693,43 м.н.в.

05.03.2022

693,43 м.н.в.

04.03.2022

693,43 м.н.в.

03.03.2022

693,43 м.н.в.

02.03.2022

693,43 м.н.в.

01.03.2022

693,43 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

28.02.2022

693,41 м.н.в.

27.02.2022

693,41 м.н.в.

26.02.2022

693,41 м.н.в.

25.02.2022

693,41 м.н.в.

24.02.2022

693,41 м.н.в.

23.02.2022

693,41 м.н.в.

22.02.2022

693,40 м.н.в.

21.02.2022

693,40 м.н.в.

20.02.2022

693,40 м.н.в.

19.02.2022

693,40 м.н.в.

18.02.2022

693,40 м.н.в.

17.02.2022

693,40 м.н.в.

16.02.2022

693,39 м.н.в.

15.02.2022

693,39 м.н.в.

14.02.2022

693,39 м.н.в.

13.02.2022

693,38 м.н.в.

12.02.2022

693,38 м.н.в.

11.02.2022

693,38 м.н.в.

10.02.2022

693,38 м.н.в.

09.02.2022

693,38 м.н.в.

08.02.2022

693,38 м.н.в.

07.02.2022

693,38 м.н.в.

06.02.2022

693,37 м.н.в.

05.02.2022

693,37 м.н.в.

04.02.2022

693,37 м.н.в.

03.02.2022

693,37 м.н.в.

02.02.2022

693,36 м.н.в.

01.02.2022

693,36 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.01.2022

693,36 м.н.в.

30.01.2022

693,36 м.н.в.

29.01.2022

693,36 м.н.в.

28.01.2022

693,36 м.н.в.

27.01.2022

693,36 м.н.в.

26.01.2022

693,36 м.н.в.

25.01.2022

693,37 м.н.в.

24.01.2022

693,37 м.н.в.

23.01.2022

693,38 м.н.в.

22.01.2022

693,38 м.н.в.

21.01.2022

693,37 м.н.в.

20.01.2022

693,37 м.н.в.

19.01.2022

693,37 м.н.в.

18.01.2022

693,37 м.н.в.

17.01.2022

693,37 м.н.в.

17.01.2022

693,37 м.н.в.

16.01.2022

693,37 м.н.в.

15.01.2022

693,37 м.н.в.

14.01.2022

693,37 м.н.в.

13.01.2022

693,37 м.н.в.

12.01.2022

693,38 м.н.в.

11.01.2022

693,38 м.н.в.

10.01.2022

693,38 м.н.в.

09.01.2022

693,38 м.н.в.

08.01.2022

693,38 м.н.в.

07.01.2022

693,38 м.н.в.

06.01.2022

693,38 м.н.в.

05.01.2022

693,38 м.н.в.

04.01.2022

693,38 м.н.в.

03.01.2022

693,37 м.н.в.

02.01.2022

693,37 м.н.в.

01.01.2022

693,37 м.н.в.