Коти на Охридско Езеро 2022

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

29.09.2022

693,33 м.н.в.

28.09.2022

693,33 м.н.в.

27.09.2022

693,33 м.н.в.

26.09.2022

693,33 м.н.в.

25.09.2022

693,33 м.н.в.

24.09.2022

693,33 м.н.в.

23.09.2022

693,34 м.н.в.

22.09.2022

693,34 м.н.в.

21.09.2022

693,34 м.н.в.

20.09.2022

693,34 м.н.в.

19.09.2022

693,35 м.н.в.

18.09.2022

693,35 м.н.в.

17.09.2022

693,35 м.н.в.

16.09.2022

693,35 м.н.в.

15.09.2022

693,35 м.н.в.

14.09.2022

693,36 м.н.в.

13.09.2022

693,36 м.н.в.

12.09.2022

693,36 м.н.в.

11.09.2022

693,36 м.н.в.

10.09.2022

693,36 м.н.в.

09.09.2022

693,36 м.н.в.

08.09.2022

693,36 м.н.в.

07.09.2022

693,36 м.н.в.

06.09.2022

693,36 м.н.в.

05.09.2022

693,37 м.н.в.

04.09.2022

693,37 м.н.в.

03.09.2022

693,37 м.н.в.

02.09.2022

693,37 м.н.в.

01.09.2022

693,37 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.08.2022

693,37 м.н.в.

30.08.2022

693,37 м.н.в.

29.08.2022

693,37 м.н.в.

28.08.2022

693,37 м.н.в.

27.08.2022

693,37 м.н.в.

26.08.2022

693,37 м.н.в.

25.08.2022

693,37 м.н.в.

24.08.2022

693,37 м.н.в.

23.08.2022

693,37 м.н.в.

22.08.2022

693,36 м.н.в.

21.08.2022

693,36 м.н.в.

20.08.2022

693,36 м.н.в.

19.08.2022

693,36 м.н.в.

18.08.2022

693,36 м.н.в.

17.08.2022

693,36 м.н.в.

16.08.2022

693,37 м.н.в.

15.08.2022

693,37 м.н.в.

14.08.2022

693,38 м.н.в.

13.08.2022

693,38 м.н.в.

12.08.2022

693,38 м.н.в.

11.08.2022

693,38 м.н.в.

10.08.2022

693,39 м.н.в.

09.08.2022

693,40 м.н.в.

08.08.2022

693,40 м.н.в.

07.08.2022

693,42 м.н.в.

06.08.2022

693,42 м.н.в.

05.08.2022

693,42 м.н.в.

04.08.2022

693,43 м.н.в.

03.08.2022

693,44 м.н.в.

02.08.2022

693,49 м.н.в.

01.08.2022

693,49 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.07.2022

693,49 м.н.в.

30.07.2022

693,49 м.н.в.

29.07.2022

693,49 м.н.в.

28.07.2022

693,49 м.н.в.

27.07.2022

693,50 м.н.в.

26.07.2022

693,50 м.н.в.

25.07.2022

693,51 м.н.в.

24.07.2022

693,53 м.н.в.

23.07.2022

693,53 м.н.в.

22.07.2022

693,53 м.н.в.

21.07.2022

693,54 м.н.в.

20.07.2022

693,54 м.н.в.

19.07.2022

693,55 м.н.в.

18.07.2022

693,55 м.н.в.

17.07.2022

693,57 м.н.в.

16.07.2022

693,57 м.н.в.

15.07.2022

693,57 м.н.в.

14.07.2022

693,57 м.н.в.

13.07.2022

693,57 м.н.в.

12.07.2022

693,58 м.н.в.

11.07.2022

693,59 м.н.в.

10.07.2022

693,60 м.н.в.

09.07.2022

693,60 м.н.в.

08.07.2022

693,60 м.н.в.

07.07.2022

693,60 м.н.в.

06.07.2022

693,61 м.н.в.

05.07.2022

693,61 м.н.в.

04.07.2022

693,62 м.н.в.

03.07.2022

693,63 м.н.в.

02.07.2022

693,63 м.н.в.

01.07.2022

693,63 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.06.2022

693,63 м.н.в.

29.06.2022

693,64 м.н.в.

28.06.2022

693,64 м.н.в.

27.06.2022

693,65 м.н.в.

26.06.2022

693,66 м.н.в.

25.06.2022

693,66 м.н.в.

24.06.2022

693,66 м.н.в.

23.06.2022

693,67 м.н.в.

22.06.2022

693,68 м.н.в.

21.06.2022

693,68 м.н.в.

20.06.2022

693,68 м.н.в.

19.06.2022

693,68 м.н.в.

18.06.2022

693,68 м.н.в.

17.06.2022

693,68 м.н.в.

16.06.2022

693,68 м.н.в.

15.06.2022

693,68 м.н.в.

14.06.2022

693,68 м.н.в.

13.06.2022

693,68 м.н.в.

12.06.2022

693,66 м.н.в.

11.06.2022

693,66 м.н.в.

10.06.2022

693,66 м.н.в.

09.06.2022

693,66 м.н.в.

08.06.2022

693,66 м.н.в.

07.06.2022

693,66 м.н.в.

06.06.2022

693,67 м.н.в.

05.06.2022

693,68 м.н.в.

04.06.2022

693,68 м.н.в.

03.06.2022

693,68 м.н.в.

02.06.2022

693,68 м.н.в.

01.06.2022

693,68 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.05.2022

693,68 м.н.в.

30.05.2022

693,68 м.н.в.

29.05.2022

693,66 м.н.в.

28.05.2022

693,66 м.н.в.

27.05.2022

693,66 м.н.в.

26.05.2022

693,66 м.н.в.

25.05.2022

693,66 м.н.в.

24.05.2022

693,65 м.н.в.

23.05.2022

693,65 м.н.в.

22.05.2022

693,65 м.н.в.

21.05.2022

693,65 м.н.в.

20.05.2022

693,65 м.н.в.

19.05.2022

693,65 м.н.в.

18.05.2022

693,65 м.н.в.

17.05.2022

693,64 м.н.в.

16.05.2022

693,64 м.н.в.

15.05.2022

693,64 м.н.в.

14.05.2022

693,64 м.н.в.

13.05.2022

693,64 м.н.в.

12.05.2022

693,64 м.н.в.

11.05.2022

693,64 м.н.в.

10.05.2022

693,63 м.н.в.

09.05.2022

693,63 м.н.в.

08.05.2022

693,62 м.н.в.

07.05.2022

693,62 м.н.в.

06.05.2022

693,62 м.н.в.

05.05.2022

693,62 м.н.в.

04.05.2022

693,61 м.н.в.

03.05.2022

693,60 м.н.в.

02.05.2022

693,59 м.н.в.

01.05.2022

693,59 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.04.2022

693,59 м.н.в.

29.04.2022

693,59 м.н.в.

28.04.2022

693,59 м.н.в.

27.04.2022

693,59 м.н.в.

26.04.2022

693,59 м.н.в.

25.04.2022

693,60 м.н.в.

24.04.2022

693,60 м.н.в.

23.04.2022

693,60 м.н.в.

22.04.2022

693,60 м.н.в.

21.04.2022

693,60 м.н.в.

20.04.2022

693,60 м.н.в.

19.04.2022

693,60 м.н.в.

18.04.2022

693,60 м.н.в.

17.04.2022

693,59 м.н.в.

16.04.2022

693,59 м.н.в.

15.04.2022

693,59 м.н.в.

14.04.2022

693,58 м.н.в.

13.04.2022

693,57 м.н.в.

12.04.2022

693,57 м.н.в.

11.04.2022

693,56 м.н.в.

10.04.2022

693,52 м.н.в.

09.04.2022

693,52 м.н.в.

08.04.2022

693,52 м.н.в.

07.04.2022

693,52 м.н.в.

06.04.2022

693,52 м.н.в.

05.04.2022

693,51 м.н.в.

04.04.2022

693,51 м.н.в.

03.04.2022

693,43 м.н.в.

02.04.2022

693,43 м.н.в.

01.04.2022

693,43 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.03.2022

693,43 м.н.в.

30.03.2022

693,42 м.н.в.

29.03.2022

693,42 м.н.в.

28.03.2022

693,42 м.н.в.

27.03.2022

693,42 м.н.в.

26.03.2022

693,42 м.н.в.

25.03.2022

693,42 м.н.в.

24.03.2022

693,42 м.н.в.

23.03.2022

693,42 м.н.в.

22.03.2022

693,42 м.н.в.

21.03.2022

693,42 м.н.в.

20.03.2022

693,43 м.н.в.

19.03.2022

693,43 м.н.в.

18.03.2022

693,43 м.н.в.

17.03.2022

693,43 м.н.в.

16.03.2022

693,43 м.н.в.

15.03.2022

693,43 м.н.в.

14.03.2022

693,44 м.н.в.

13.03.2022

693,44 м.н.в.

12.03.2022

693,44 м.н.в.

11.03.2022

693,44 м.н.в.

10.03.2022

693,44 м.н.в.

09.03.2022

693,44 м.н.в.

08.03.2022

693,44 м.н.в.

07.03.2022

693,44 м.н.в.

06.03.2022

693,43 м.н.в.

05.03.2022

693,43 м.н.в.

04.03.2022

693,43 м.н.в.

03.03.2022

693,43 м.н.в.

02.03.2022

693,43 м.н.в.

01.03.2022

693,43 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

28.02.2022

693,41 м.н.в.

27.02.2022

693,41 м.н.в.

26.02.2022

693,41 м.н.в.

25.02.2022

693,41 м.н.в.

24.02.2022

693,41 м.н.в.

23.02.2022

693,41 м.н.в.

22.02.2022

693,40 м.н.в.

21.02.2022

693,40 м.н.в.

20.02.2022

693,40 м.н.в.

19.02.2022

693,40 м.н.в.

18.02.2022

693,40 м.н.в.

17.02.2022

693,40 м.н.в.

16.02.2022

693,39 м.н.в.

15.02.2022

693,39 м.н.в.

14.02.2022

693,39 м.н.в.

13.02.2022

693,38 м.н.в.

12.02.2022

693,38 м.н.в.

11.02.2022

693,38 м.н.в.

10.02.2022

693,38 м.н.в.

09.02.2022

693,38 м.н.в.

08.02.2022

693,38 м.н.в.

07.02.2022

693,38 м.н.в.

06.02.2022

693,37 м.н.в.

05.02.2022

693,37 м.н.в.

04.02.2022

693,37 м.н.в.

03.02.2022

693,37 м.н.в.

02.02.2022

693,36 м.н.в.

01.02.2022

693,36 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.01.2022

693,36 м.н.в.

30.01.2022

693,36 м.н.в.

29.01.2022

693,36 м.н.в.

28.01.2022

693,36 м.н.в.

27.01.2022

693,36 м.н.в.

26.01.2022

693,36 м.н.в.

25.01.2022

693,37 м.н.в.

24.01.2022

693,37 м.н.в.

23.01.2022

693,38 м.н.в.

22.01.2022

693,38 м.н.в.

21.01.2022

693,37 м.н.в.

20.01.2022

693,37 м.н.в.

19.01.2022

693,37 м.н.в.

18.01.2022

693,37 м.н.в.

17.01.2022

693,37 м.н.в.

17.01.2022

693,37 м.н.в.

16.01.2022

693,37 м.н.в.

15.01.2022

693,37 м.н.в.

14.01.2022

693,37 м.н.в.

13.01.2022

693,37 м.н.в.

12.01.2022

693,38 м.н.в.

11.01.2022

693,38 м.н.в.

10.01.2022

693,38 м.н.в.

09.01.2022

693,38 м.н.в.

08.01.2022

693,38 м.н.в.

07.01.2022

693,38 м.н.в.

06.01.2022

693,38 м.н.в.

05.01.2022

693,38 м.н.в.

04.01.2022

693,38 м.н.в.

03.01.2022

693,37 м.н.в.

02.01.2022

693,37 м.н.в.

01.01.2022

693,37 м.н.в.