Full 1
Full 2
slide-bager
previous arrow
next arrow

ЕСМ ДНЕВНО ПРОИЗВОДСТВО

3417 MWh
Хидроелектрани
6756 MWh
Термоелектрани
405 MWh
Ветерници

КОТИ НА ОХРИДСКО ЕЗЕРО

Минимална кота 693,10 м.н.в.        Максимална кота 693,75 м.н.в.       Денешна кота 693,36 м.н.в.

ПРОИЗВОДСТВО

КАДЕ ПРОИЗВЕДУВАМЕ И КАКО

ЕНЕРГЕТСКА МАПА НА ЕСМ
ТЕРМОЕНЕРГИЈА
ЕНЕРГИЈА ОД ВОДА
ЕНЕРГИЈА ОД ВЕТЕР

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Свесни за неопходноста да ја заштитиме животната средина нашата компанија ги презема сите чекори за заштита на животната средина.

ПОВЕЌЕ

РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ

КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ

Потребите за електрична енергија во Република Северна Македонија постојано растат, со што производството во термо и хидро електраните постојано се зголемува. Развојната стратегија на АД ЕСМ му дава приоритет на проширувањето на производ-ствените капацитети од обновлива енергија, особено на производството на електрична енергија од ветер и од вода. Развојните планови […]

ПОВЕЌЕ
 

ПРЕС ЦЕНТАР

ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 20.08-26.08.2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОДАЖБАТА Резултати од продажба 20 – 26.08.2022 Sales results 20 – 26.08.2022   ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА Барање понуди 20-26.8.2022 Request for bid 20-26.8.2022 Образец понуда 20-26.8.2022 Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со […]

ПОВЕЌЕ

ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 13 – 19.8.2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОДАЖБАТА Резултати од продажба 13 – 19.08.2022 Sales results 13 – 19.08.2022   ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА Барање понуди 13-19.8.2022 Request for bid 13-19.8.2022 Образец понуда 13-19.8.2022 Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со […]

ПОВЕЌЕ

ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 06 – 12.8.2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОДАЖБАТА Резултати од продажба 06 – 12.08.2022 Sales results 06 – 12.08.2022   ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА Барање понуди 06-12.8.2022 Request for bid 06-12.8.2022 Образец понуда 06-12.8.2022 Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со […]

ПОВЕЌЕ