Full 1
Full 2
slide-bager
Јавен Повик бр.03-2024
previous arrow
next arrow

ЕСМ Снабдување со топлина

тел: 02 3076 200
тел: 075 400 100
email: contact@esm-snabduvanje.mk

Договор за снабдување со топлинска енергија

ЕСМ ДНЕВНО ПРОИЗВОДСТВО

4005 MWh
Хидроелектрани
8229 MWh
Термоелектрани
115 MWh
Ветерници

КОТИ НА ОХРИДСКО ЕЗЕРО

Минимална кота 693,10 м.н.в.        Максимална кота 693,75 м.н.в.       Денешна кота 693,76 м.н.в.

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Свесни за неопходноста да ја заштитиме животната средина нашата компанија ги презема сите чекори за заштита на животната средина.

ПОВЕЌЕ

РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ

КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ

Потребите за електрична енергија во Република Северна Македонија постојано растат, со што производството во термо и хидро електраните постојано се зголемува. Развојната стратегија на АД ЕСМ му дава приоритет на проширувањето на производ-ствените капацитети од обновлива енергија, особено на производството на електрична енергија од ветер и од вода. Развојните планови […]

ПОВЕЌЕ
 

ПРЕС ЦЕНТАР

Повик за претквалификација за консултантски услуги за проектот ФЕ Битола 2 и опционално Битола 3

Повик за претквалификација за консултантски услуги за проектот ФЕ Битола 2 и опционално Битола 3

Повик за претквалификација за консултантски услуги за проектот ФЕ Битола 2 и опционално Битола 3

ПОВЕЌЕ
Повик за вработување на експерти

Повик за вработување на експерти

Повик за вработување на експерти за потребите на проектот/програмата „Програма за обновливи извори на енергија Северна Македонија“

ПОВЕЌЕ
КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу АД ЕСМ и Универзитет во Тетово се распишува, КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово АПЛИКАЦИЈА за доделување 5 стипендии за студентите на Универзитетот во Тетово

ПОВЕЌЕ