Full 1
Full 2
slide-bager
previous arrow
next arrow

ЕСМ ДНЕВНО ПРОИЗВОДСТВО

1682 MWh
Хидроелектрани
8657 MWh
Термоелектрани
129 MWh
Ветерници

КОТИ НА ОХРИДСКО ЕЗЕРО

Минимална кота 693,10 м.н.в.        Максимална кота 693,75 м.н.в.       Денешна кота 693,65 м.н.в.

ПРОИЗВОДСТВО

КАДЕ ПРОИЗВЕДУВАМЕ И КАКО

ЕНЕРГЕТСКА МАПА НА ЕСМ
ТЕРМОЕНЕРГИЈА
ЕНЕРГИЈА ОД ВОДА
ЕНЕРГИЈА ОД ВЕТЕР

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Свесни за неопходноста да ја заштитиме животната средина нашата компанија ги презема сите чекори за заштита на животната средина.

ПОВЕЌЕ

РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ

КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ

Потребите за електрична енергија во Република Северна Македонија постојано растат, со што производството во термо и хидро електраните постојано се зголемува. Развојната стратегија на АД ЕСМ му дава приоритет на проширувањето на производ-ствените капацитети од обновлива енергија, особено на производството на електрична енергија од ветер и од вода. Развојните планови […]

ПОВЕЌЕ
 

ПРЕС ЦЕНТАР

НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 22.5.2022

НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 22.5.2022

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА Барање понуди 22.5.2022 Request for bid 22.05.2022 Образец понуда 22.5.2022 Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси: elemtrejd@elem.com.mk; sinisa.ivanovski@elem.com.mk; pavle.madzovski@elem.com.mk;

ПОВЕЌЕ
ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКTРИЧНА ЕНЕРГИЈА 18-20.5.2022

ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКTРИЧНА ЕНЕРГИЈА 18-20.5.2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОДАЖБАТА Резултати од продажба 18-20.5.2022 Sales results 18-20.05.2022   ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА Барање понуди 18-20.5.2022 Request for bid 18-20.05.2022 Образец понуда 18-20.5.2022 Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните […]

ПОВЕЌЕ
СОСТАНОК ВО ВИЕНА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД  ЕНЕРГЕТСКАТА ЗАЕДНИЦА

СОСТАНОК ВО ВИЕНА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ЕНЕРГЕТСКАТА ЗАЕДНИЦА

Генералниот директор на АД ЕСМ, Васко Ковачевски учествуваше на Четвртиот координативен состанок на компаниите за производство на електрична енергија на Енергетската заедница, кој се одржа во Виена. Директорот Ковачевски ја презентира актуелната состојба со електро-енергетскиот систем во Р. Северна Македонија, со акцент на менаџирањето на енергетската криза, односно кризата со […]

ПОВЕЌЕ