Full 1
Full 2
slide-bager
previous arrow
next arrow

ЕСМ ДНЕВНО ПРОИЗВОДСТВО

2586 MWh
Хидроелектрани
7254 MWh
Термоелектрани
480 MWh
Ветерници

КОТИ НА ОХРИДСКО ЕЗЕРО

Минимална кота 693,10 м.н.в.        Максимална кота 693,75 м.н.в.       Денешна кота 693,33 м.н.в.

ПРОИЗВОДСТВО

КАДЕ ПРОИЗВЕДУВАМЕ И КАКО

ЕНЕРГЕТСКА МАПА НА ЕСМ
ТЕРМОЕНЕРГИЈА
ЕНЕРГИЈА ОД ВОДА
ЕНЕРГИЈА ОД ВЕТЕР

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Свесни за неопходноста да ја заштитиме животната средина нашата компанија ги презема сите чекори за заштита на животната средина.

ПОВЕЌЕ

РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ

КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ

Потребите за електрична енергија во Република Северна Македонија постојано растат, со што производството во термо и хидро електраните постојано се зголемува. Развојната стратегија на АД ЕСМ му дава приоритет на проширувањето на производ-ствените капацитети од обновлива енергија, особено на производството на електрична енергија од ветер и од вода. Развојните планови […]

ПОВЕЌЕ
 

ПРЕС ЦЕНТАР

Заменик генералниот директор на АД ЕСМ, Проф. Д-р Имер Зенку, на терен во РЕК “Осломеј”

Заменик генералниот директор на АД ЕСМ, Проф. Д-р Имер Зенку, на терен во РЕК “Осломеј”

Заменик генералниот директор на АД ЕСМ, Имер Зенку го посети РЕК Осломеј во придружба на раководството на комбинатот, со цел непосредно да се запознае со актуелните активности и работи во Рудник и ТЕ. Тие го посетија Рудникот, извршија увид на локацијата за ископот на јаглен, контрола на динамиката на набавка […]

ПОВЕЌЕ
МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ,,ЕНЕРГЕТИКА 2022”

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ,,ЕНЕРГЕТИКА 2022”

Во Струга се одржа меѓународната конференција ,,Енергетика 2022” во организација на Здружението на енергетичарите на Северна Македонија ЗЕМАК. Годинава преовладуваа стручни трудови од областа на обновливите извори, пред се фотоволтаичните системи, но и интересни трудови за батериското складирање на електричната енергија, како и теми поврзани со класичното производство на струја […]

ПОВЕЌЕ
АД ЕСМ, ЕВН МАКЕДОНИЈА АД И АД МЕПСО РАСПИШУВААТ КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНТИ

АД ЕСМ, ЕВН МАКЕДОНИЈА АД И АД МЕПСО РАСПИШУВААТ КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНТИ

          Услови за аплицирање на конкурсот за стипендија се: Студентите да се редовно запишани на прв циклус студии по првпат во прв или трет семестар во учебната 2021/2022 година на една од следните студиски програми: Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ), Електроенергетски системи (ЕЕС) и Електроенергетика, […]

ПОВЕЌЕ