Коти на Охридско Езеро 2020

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.12.2020

693,13 м.н.в.

30.12.2020

693,12 м.н.в.

29.12.2020

693,12 м.н.в.

28.12.2020

693,12 м.н.в.

27.12.2020

693,12 м.н.в.

26.12.2020

693,12 м.н.в.

25.12.2020

693,12 м.н.в.

24.12.2020

693,11 м.н.в.

23.12.2020

693,11 м.н.в.

22.12.2020

693,11 м.н.в.

21.12.2020

693,10 м.н.в.

20.12.2020

693,10 м.н.в.

19.12.2020

693,10 м.н.в.

18.12.2020

693,10 м.н.в.

17.12.2020

693,10 м.н.в.

16.12.2020

693,10 м.н.в.

15.12.2020

693,10 м.н.в.

14.12.2020

693,10 м.н.в.

13.12.2020

693,10 м.н.в.

12.12.2020

693,10 м.н.в.

11.12.2020

693,10 м.н.в.

10.12.2020

693,09 м.н.в.

09.12.2020

693,08 м.н.в.

08.12.2020

693,08 м.н.в.

07.12.2020

693,08 м.н.в.

06.12.2020

693,08 м.н.в.

05.12.2020

693,08 м.н.в.

04.12.2020

693,08 м.н.в.

03.12.2020

693,08 м.н.в.

02.12.2020

693,08 м.н.в.

01.12.2020

693,09 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.11.2020

693,09 м.н.в.

29.11.2020

693,09 м.н.в.

28.11.2020

693,09 м.н.в.

27.11.2020

693,09 м.н.в.

26.11.2020

693,09 м.н.в.

25.11.2020

693,09 м.н.в.

24.11.2020

693,10 м.н.в.

23.11.2020

693,10 м.н.в.

22.11.2020

693,10 м.н.в.

21.11.2020

693,10 м.н.в.

20.11.2020

693,10 м.н.в.

19.11.2020

693,10 м.н.в.

18.11.2020

693,10 м.н.в.

17.11.2020

693,10 м.н.в.

16.11.2020

693,11 м.н.в.

15.11.2020

693,11 м.н.в.

14.11.2020

693,11 м.н.в.

13.11.2020

693,11 м.н.в.

12.11.2020

693,11 м.н.в.

11.11.2020

693,11 м.н.в.

10.11.2020

693,12 м.н.в.

09.11.2020

693,12 м.н.в.

08.11.2020

693,13 м.н.в.

07.11.2020

693,13 м.н.в.

06.11.2020

693,13 м.н.в.

05.11.2020

693,13 м.н.в.

04.11.2020

693,13 м.н.в.

03.11.2020

693,13 м.н.в.

02.11.2020

693,13 м.н.в.

01.11.2020

693,13 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.10.2020

693,13 м.н.в.

30.10.2020

693,13 м.н.в.

29.10.2020

693,13 м.н.в.

28.10.2020

693,13 м.н.в.

28.10.2020

693,14 м.н.в.

27.10.2020

693,14 м.н.в.

26.10.2020

693,14 м.н.в.

25.10.2020

693,15 м.н.в.

24.10.2020

693,15 м.н.в.

23.10.2020

693,16 м.н.в.

22.10.2020

693,16 м.н.в.

21.10.2020

693,16 м.н.в.

20.10.2020

693,16 м.н.в.

19.10.2020

693,16 м.н.в.

18.10.2020

693,17 м.н.в.

17.10.2020

693,17 м.н.в.

16.10.2020

693,17 м.н.в.

15.10.2020

693,17 м.н.в.

14.10.2020

693,18 м.н.в.

13.10.2020

693,18 м.н.в.

12.10.2020

693,17 м.н.в.

11.10.2020

693,17 м.н.в.

10.10.2020

693,17 м.н.в.

09.10.2020

693,17 м.н.в.

08.10.2020

693,17 м.н.в.

07.10.2020

693,17 м.н.в.

06.10.2020

693,17 м.н.в.

05.10.2020

693,17 м.н.в.

04.10.2020

693,17 м.н.в.

03.10.2020

693,17 м.н.в.

02.10.2020

693,17 м.н.в.

01.10.2020

693,17 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.09.2020

693,17 м.н.в.

29.09.2020

693,19 м.н.в.

28.09.2020

693,17 м.н.в.

27.09.2020

693,17 м.н.в.

26.09.2020

693,17 м.н.в.

25.09.2020

693,17 м.н.в.

24.09.2020

693,17 м.н.в.

23.09.2020

693,17 м.н.в.

22.09.2020

693,17 м.н.в.

21.09.2020

693,17 м.н.в.

20.09.2020

693,17 м.н.в.

19.09.2020

693,17 м.н.в.

18.09.2020

693,17 м.н.в.

17.09.2020

693,17 м.н.в.

16.09.2020

693,18 м.н.в.

15.09.2020

693,19 м.н.в.

14.09.2020

693,20 м.н.в.

13.09.2020

693,22 м.н.в.

12.09.2020

693,24 м.н.в.

11.09.2020

693,24 м.н.в.

10.09.2020

693,25 м.н.в.

09.09.2020

693,26 м.н.в.

08.09.2020

693,27 м.н.в.

07.09.2020

693,31 м.н.в.

06.09.2020

693,31 м.н.в.

05.09.2020

693,31 м.н.в.

04.09.2020

693,31 м.н.в.

03.09.2020

693,31 м.н.в.

02.09.2020

693,32 м.н.в.

01.09.2020

693,32 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.08.2020

693,33 м.н.в.

30.08.2020

693,35 м.н.в.

29.08.2020

693,35 м.н.в.

28.08.2020

693,35 м.н.в.

27.08.2020

693,35 м.н.в.

26.08.2020

693,36 м.н.в.

25.08.2020

693,37 м.н.в.

24.08.2020

693,38 м.н.в.

23.08.2020

693,39 м.н.в.

22.08.2020

693,40 м.н.в.

21.08.2020

693,40 м.н.в.

20.08.2020

693,42 м.н.в.

19.08.2020

693,42 м.н.в.

18.08.2020

693,42 м.н.в.

17.08.2020

693,42 м.н.в.

16.08.2020

693,44 м.н.в.

15.08.2020

693,44 м.н.в.

14.08.2020

693,44 м.н.в.

13.08.2020

693,44 м.н.в.

12.08.2020

693,44 м.н.в.

11.08.2020

693,45 м.н.в.

10.08.2020

693,45 м.н.в.

09.08.2020

693,46 м.н.в.

08.08.2020

693,47 м.н.в.

07.08.2020

693,47 м.н.в.

06.08.2020

693,46 м.н.в.

05.08.2020

693,45 м.н.в.

04.08.2020

693,46 м.н.в.

03.08.2020

693,46 м.н.в.

02.08.2020

693,46 м.н.в.

01.08.2020

693,47 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.07.2020

693,47 м.н.в.

30.07.2020

693,48 м.н.в.

29.07.2020

693,48 м.н.в.

28.07.2020

693,49 м.н.в.

27.07.2020

693,50 м.н.в.

26.07.2020

693,52 м.н.в.

25.07.2020

693,52 м.н.в.

24.07.2020

693,52 м.н.в.

23.07.2020

693,53 м.н.в.

22.07.2020

693,53 м.н.в.

21.07.2020

693,54 м.н.в.

20.07.2020

693,56 м.н.в.

19.07.2020

693,56 м.н.в.

18.07.2020

693,56 м.н.в.

17.07.2020

693,57 м.н.в.

16.07.2020

693,57 м.н.в.

15.07.2020

693,58 м.н.в.

14.07.2020

693,58 м.н.в.

13.07.2020

693,58 м.н.в.

12.07.2020

693,60 м.н.в.

11.07.2020

693,60 м.н.в.

10.07.2020

693,60 м.н.в.

09.07.2020

693,60 м.н.в.

08.07.2020

693,60 м.н.в.

07.07.2020

693,60 м.н.в.

06.07.2020

693,59 м.н.в.

05.07.2020

693,59 м.н.в.

04.07.2020

693,59 м.н.в.

03.07.2020

693,59 м.н.в.

02.07.2020

693,59 м.н.в.

01.07.2020

693,60 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.06.2020

693,60 м.н.в.

29.06.2020

693,60 м.н.в.

28.06.2020

693,61 м.н.в.

27.06.2020

693,61 м.н.в.

26.06.2020

693,61 м.н.в.

25.06.2020

693,61 м.н.в.

24.06.2020

693,61 м.н.в.

23.06.2020

693,62 м.н.в.

22.06.2020

693,62 м.н.в.

21.06.2020

693,63 м.н.в.

20.06.2020

693,63 м.н.в.

19.06.2020

693,63 м.н.в.

18.06.2020

693,64 м.н.в.

17.06.2020

693,64 м.н.в.

16.06.2020

693,64 м.н.в.

15.06.2020

693,65 м.н.в.

14.06.2020

693,66 м.н.в.

13.06.2020

693,66 м.н.в.

12.06.2020

693,66 м.н.в.

11.06.2020

693,66 м.н.в.

10.06.2020

693,66 м.н.в.

09.06.2020

693,66 м.н.в.

08.06.2020

693,66 м.н.в.

07.06.2020

693,67 м.н.в.

06.06.2020

693,67 м.н.в.

05.06.2020

693,67 м.н.в.

04.06.2020

693,67 м.н.в.

03.06.2020

693,68 м.н.в.

02.06.2020

693,68 м.н.в.

01.06.2020

693,69 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.05.2020

693,70 м.н.в.

30.05.2020

693,70 м.н.в.

29.05.2020

693,70 м.н.в.

28.05.2020

693,70 м.н.в.

27.05.2020

693,70 м.н.в.

26.05.2020

693,71 м.н.в.

25.05.2020

693,72 м.н.в.

24.05.2020

693,72 м.н.в.

23.05.2020

693,72 м.н.в.

22.05.2020

693,72 м.н.в.

21.05.2020

693,70 м.н.в.

20.05.2020

693,69 м.н.в.

19.05.2020

693,69 м.н.в.

18.05.2020

693,69 м.н.в.

17.05.2020

693,68 м.н.в.

16.05.2020

693,68 м.н.в.

15.05.2020

693,68 м.н.в.

14.05.2020

693,68 м.н.в.

13.05.2020

693,68 м.н.в.

12.05.2020

693,69 м.н.в.

11.05.2020

693,69 м.н.в.

10.05.2020

693,69 м.н.в.

09.05.2020

693,69 м.н.в.

08.05.2020

693,68 м.н.в.

07.05.2020

693,67 м.н.в.

06.05.2020

693,67 м.н.в.

05.05.2020

693,67 м.н.в.

04.05.2020

693,65 м.н.в.

03.05.2020

693,65 м.н.в.

02.05.2020

693,64 м.н.в.

01.05.2020

693,64 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.04.2020

693,64 м.н.в.

29.04.2020

693,64 м.н.в.

28.04.2020

693,64 м.н.в.

27.04.2020

693,64 м.н.в.

26.04.2020

693,63 м.н.в.

25.04.2020

693,63 м.н.в.

24.04.2020

693,63 м.н.в.

23.04.2020

693,62 м.н.в.

22.04.2020

693,59 м.н.в.

21.04.2020

693,59 м.н.в.

20.04.2020

693,59 м.н.в.

19.04.2020

693,59 м.н.в.

18.04.2020

693,59 м.н.в.

17.04.2020

693,59 м.н.в.

16.04.2020

693,58 м.н.в.

15.04.2020

693,58 м.н.в.

14.04.2020

693,58 м.н.в.

13.04.2020

693,58 м.н.в.

12.04.2020

693,58 м.н.в.

11.04.2020

693,58 м.н.в.

10.04.2020

693,58 м.н.в.

09.04.2020

693,58 м.н.в.

08.04.2020

693,58 м.н.в.

07.04.2020

693,58 м.н.в.

06.04.2020

693,58 м.н.в.

05.04.2020

693,59 м.н.в.

04.04.2020

693,59 м.н.в.

03.04.2020

693,59 м.н.в.

02.04.2020

693,59 м.н.в.

01.04.2020

693,56 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.03.2020

693,56 м.н.в.

30.03.2020

693,56 м.н.в.

29.03.2020

693,55 м.н.в.

28.03.2020

693,55 м.н.в.

27.03.2020

693,55 м.н.в.

26.03.2020

693,55 м.н.в.

25.03.2020

693,55 м.н.в.

24.03.2020

693,55 м.н.в.

23.03.2020

693,54 м.н.в.

22.03.2020

693,54 м.н.в.

21.03.2020

693,54 м.н.в.

20.03.2020

693,53 м.н.в.

19.03.2020

693,54 м.н.в.

18.03.2020

693,53 м.н.в.

17.03.2020

693,53 м.н.в.

16.03.2020

693,51 м.н.в.

15.03.2020

693,51 м.н.в.

14.03.2020

693,51 м.н.в.

13.03.2020

693,51 м.н.в.

12.03.2020

693,49 м.н.в.

11.03.2020

693,50 м.н.в.

10.03.2020

693,49 м.н.в.

09.03.2020

693,49 м.н.в.

08.03.2020

693,41 м.н.в.

07.03.2020

693,41 м.н.в.

06.03.2020

693,41 м.н.в.

05.03.2020

693,40 м.н.в.

04.03.2020

693,39 м.н.в.

03.03.2020

693,37 м.н.в.

02.03.2020

693,36 м.н.в.

01.03.2020

693,36 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

29.02.2020

693,36 м.н.в.

28.02.2020

693,36 м.н.в.

27.02.2020

693,36 м.н.в.

26.02.2020

693,36 м.н.в.

25.02.2020

693,36 м.н.в.

24.02.2020

693,35 м.н.в.

23.02.2020

693,35 м.н.в.

22.02.2020

693,35 м.н.в.

21.02.2020

693,34 м.н.в.

20.02.2020

693,34 м.н.в.

19.02.2020

693,34 м.н.в.

18.02.2020

693,34 м.н.в.

17.02.2020

693,34 м.н.в.

16.02.2020

693,33 м.н.в.

15.02.2020

693,33 м.н.в.

14.02.2020

693,33 м.н.в.

13.02.2020

693,32 м.н.в.

12.02.2020

693,32 м.н.в.

11.02.2020

693,31 м.н.в.

10.02.2020

693,31 м.н.в.

09.02.2020

693,32 м.н.в.

08.02.2020

693,32 м.н.в.

07.02.2020

693,32 м.н.в.

06.02.2020

693,32 м.н.в.

05.02.2020

693,32 м.н.в.

04.02.2020

693,30 м.н.в.

03.02.2020

693,30 м.н.в.

02.02.2020

693,28 м.н.в.

01.02.2020

693,28 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.01.2020

693,28 м.н.в.

30.01.2020

693,28 м.н.в.

29.01.2020

693,27 м.н.в.

28.01.2020

693,27 м.н.в.

27.01.2020

693,27 м.н.в.

26.01.2020

693,26 м.н.в.

25.01.2020

693,26 м.н.в.

24.01.2020

693,26 м.н.в.

23.01.2020

693,26 м.н.в.

22.01.2020

693,27 м.н.в.

21.01.2020

693,27 м.н.в.

20.01.2020

693,27 м.н.в.

19.01.2020

693,28 м.н.в.

18.01.2020

693,28 м.н.в.

17.01.2020

693,28 м.н.в.

16.01.2020

693,28 м.н.в.

15.01.2020

693,28 м.н.в.

14.01.2020

693,28 м.н.в.

13.01.2020

693,29 м.н.в.

12.01.2020

693,29 м.н.в.

11.01.2020

693,29 м.н.в.

10.01.2020

693,29 м.н.в.

09.01.2020

693,29 м.н.в.

08.01.2020

693,30 м.н.в.

07.01.2020

693,34 м.н.в.

06.01.2020

693,34 м.н.в.

05.01.2020

693,34 м.н.в.

04.01.2020

693,34 м.н.в.

03.01.2020

693,34 м.н.в.

02.01.2020

693,36 м.н.в.

01.01.2020

693,36 м.н.в.