Коти на Охридско Езеро 2019

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.12.2019

693,36 м.н.в.

30.12.2019

693,36 м.н.в.

29.12.2019

693,37 м.н.в.

28.12.2019

693,37 м.н.в.

27.12.2019

693,37 м.н.в.

26.12.2019

693,38 м.н.в.

25.12.2019

693,37 м.н.в.

24.12.2019

693,37 м.н.в.

23.12.2019

693,35 м.н.в.

22.12.2019

693,33 м.н.в.

21.12.2019

693,33 м.н.в.

20.12.2019

693,33 м.н.в.

19.12.2019

693,33 м.н.в.

18.12.2019

693,33 м.н.в.

17.12.2019

693,33 м.н.в.

16.12.2019

693,33 м.н.в.

15.12.2019

693,32 м.н.в.

14.12.2019

693,32 м.н.в.

13.12.2019

693,32 м.н.в.

12.12.2019

693,31 м.н.в.

11.12.2019

693,30 м.н.в.

10.12.2019

693,30 м.н.в.

09.12.2019

693,29 м.н.в.

08.12.2019

693,28 м.н.в.

07.12.2019

693,28 м.н.в.

06.12.2019

693,28 м.н.в.

05.12.2019

693,29 м.н.в.

04.12.2019

693,29 м.н.в.

03.12.2019

693,29 м.н.в.

02.12.2019

693,28 м.н.в.

01.12.2019

693,28 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.11.2019

693,28 м.н.в.

29.11.2019

693,28 м.н.в.

28.11.2019

693,27 м.н.в.

27.11.2019

693,27 м.н.в.

26.11.2019

693,27 м.н.в.

25.11.2019

693,28 м.н.в.

24.11.2019

693,28 м.н.в.

23.11.2019

693,28 м.н.в.

22.11.2019

693,28 м.н.в.

21.11.2019

693,28 м.н.в.

20.11.2019

693,28 м.н.в.

19.11.2019

693,28 м.н.в.

18.11.2019

693,28 м.н.в.

17.11.2019

693,28 м.н.в.

16.11.2019

693,28 м.н.в.

15.11.2019

693,28 м.н.в.

14.11.2019

693,28 м.н.в.

13.11.2019

693,28 м.н.в.

12.11.2019

693,27 м.н.в.

11.11.2019

693,27 м.н.в.

10.11.2019

693,26 м.н.в.

09.11.2019

693,26 м.н.в.

08.11.2019

693,26 м.н.в.

07.11.2019

693,24 м.н.в.

06.11.2019

693,24 м.н.в.

05.11.2019

693,24 м.н.в.

04.11.2019

693,24 м.н.в.

03.11.2019

693,24 м.н.в.

02.11.2019

693,24 м.н.в.

01.11.2019

693,24 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.10.2019

693,24 м.н.в.

30.10.2019

693,24 м.н.в.

29.10.2019

693,24 м.н.в.

28.10.2019

693,25 м.н.в.

27.10.2019

693,25 м.н.в.

26.10.2019

693,25 м.н.в.

25.10.2019

693,25 м.н.в.

24.10.2019

693,25 м.н.в.

23.10.2019

693,25 м.н.в.

22.10.2019

693,25 м.н.в.

21.10.2019

693,25 м.н.в.

20.10.2019

693,25 м.н.в.

19.10.2019

693,25 м.н.в.

18.10.2019

693,25 м.н.в.

17.10.2019

693,25 м.н.в.

16.10.2019

693,25 м.н.в.

15.10.2019

693,25 м.н.в.

14.10.2019

693,25 м.н.в.

13.10.2019

693,26 м.н.в.

12.10.2019

693,26 м.н.в.

11.10.2019

693,26 м.н.в.

10.10.2019

693,26 м.н.в.

9.10.2019

693,27 м.н.в.

8.10.2019

693,27 м.н.в.

7.10.2019

693,28 м.н.в.

6.10.2019

693,29 м.н.в.

05.10.2019

693,29 м.н.в.

04.10.2019

693,29 м.н.в.

03.10.2019

693,30 м.н.в.

02.10.2019

693,29 м.н.в.

01.10.2019

693,29 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.9.2019

693,29 м.н.в.

29.9.2019

693,30 м.н.в.

28.9.2019

693,30 м.н.в.

27.9.2019

693,30 м.н.в.

26.9.2019

693,30 м.н.в.

25.9.2019

693,30 м.н.в.

24.9.2019

693,28 м.н.в.

23.9.2019

693,27 м.н.в.

22.9.2019

693,28 м.н.в.

21.9.2019

693,28 м.н.в.

20.9.2019

693,28 м.н.в.

19.9.2019

693,29 м.н.в.

18.9.2019

693,30 м.н.в.

17.9.2019

693,30 м.н.в.

16.9.2019

693,31 м.н.в.

15.9.2019

693,32 м.н.в.

14.9.2019

693,33 м.н.в.

13.9.2019

693,33 м.н.в.

12.9.2019

693,34 м.н.в.

12.9.2019

693,34 м.н.в.

11.9.2019

693,35 м.н.в.

10.9.2019

693,35 м.н.в.

09.9.2019

693,36 м.н.в.

08.9.2019

693,37 м.н.в.

07.9.2019

693,37 м.н.в.

06.9.2019

693,37 м.н.в.

05.9.2019

693,37 м.н.в.

04.9.2019

693,38 м.н.в.

03.9.2019

693,39 м.н.в.

02.9.2019

693,39 м.н.в.

01.9.2019

693,40 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.8.2019

693.40 м.н.в.

30.8.2019

693.41 м.н.в.

29.8.2019

693.42 м.н.в.

28.8.2019

693.42 м.н.в.

27.8.2019

693.42 м.н.в.

26.8.2019

693.42 м.н.в.

25.8.2019

693.43 м.н.в.

24.8.2019

693.43 м.н.в.

23.8.2019

693.43 м.н.в.

22.8.2019

693.43 м.н.в.

21.8.2019

693.43 м.н.в.

20.8.2019

693.43 м.н.в.

19.8.2019

693.43 м.н.в.

18.8.2019

693.45 м.н.в.

17.8.2019

693.45 м.н.в.

16.8.2019

693.45 м.н.в.

15.8.2019

693.46 м.н.в.

14.8.2019

693,47 м.н.в.

13.8.2019

693,47 м.н.в.

12.8.2019

693,47 м.н.в.

11.8.2019

693,48 м.н.в.

10.8.2019

693,48 м.н.в.

09.8.2019

693,48 м.н.в.

08.8.2019

693,48 м.н.в.

07.8.2019

693,48 м.н.в.

06.8.2019

693,48 м.н.в.

05.8.2019

693,49 м.н.в.

04.8.2019

693,50 м.н.в.

03.8.2019

693,50 м.н.в.

02.8.2019

693,50 м.н.в.

01.8.2019

693,51 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.7.2019

693,52 м.н.в.

30.7.2019

693,52 м.н.в.

29.7.2019

693,52 м.н.в.

28.7.2019

693,52 м.н.в.

27.7.2019

693,52 м.н.в.

26.7.2019

693,52 м.н.в.

25.7.2019

693,52 м.н.в.

24.7.2019

693,53 м.н.в.

23.7.2019

693,53 м.н.в.

22.7.2019

693,53 м.н.в.

21.7.2019

693,54 м.н.в.

20.7.2019

693,54 м.н.в.

19.7.2019

693,54 м.н.в.

18.7.2019

693,54 м.н.в.

17.7.2019

693,55 м.н.в.

16.7.2019

693,55 м.н.в.

15.7.2019

693,55 м.н.в.

14.7.2019

693,55 м.н.в.

13.7.2019

693,55 м.н.в.

12.7.2019

693,55 м.н.в.

11.7.2019

693,55 м.н.в.

10.7.2019

693,53 м.н.в.

9.7.2019

693,53 м.н.в.

8.7.2019

693,53 м.н.в.

7.7.2019

693,53 м.н.в.

6.7.2019

693,53 м.н.в.

5.7.2019

693,53 м.н.в.

4.7.2019

693,54 м.н.в.

3.7.2019

693,54 м.н.в.

2.7.2019

693,54 м.н.в.

1.7.2019

693,55 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.6.2019

693.56 м.н.в.

29.6.2019

693.56 м.н.в.

28.6.2019

693.56 м.н.в.

27.6.2019

693.56 м.н.в.

26.6.2019

693.56 м.н.в.

25.6.2019

693.56 м.н.в.

24.6.2019

693.56 м.н.в.

23.6.2019

693.56 м.н.в.

22.6.2019

693.56 м.н.в.

21.6.2019

693.57 м.н.в.

20.6.2019

693.57 м.н.в.

19.6.2019

693.57 м.н.в.

18.6.2019

693.56 м.н.в.

17.6.2019

693.56 м.н.в.

16.6.2019

693.55 м.н.в.

15.6.2019

693.55 м.н.в.

14.6.2019

693.55 м.н.в.

13.6.2019

693.55 м.н.в.

12.6.2019

693.55 м.н.в.

11.6.2019

693.55 м.н.в.

10.6.2019

693.54 м.н.в.

9.6.2019

693.54 м.н.в.

8.6.2019

693.54 м.н.в.

7.6.2019

693.54 м.н.в.

6.6.2019

693.54 м.н.в.

5.6.2019

693.53 м.н.в.

4.6.2019

693.53 м.н.в.

3.6.2019

693,51 м.н.в.

2.6.2019

693,51 м.н.в.

1.6.2019

693,51 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.5.2019

693,50 м.н.в.

30.5.2019

693,50 м.н.в.

29.5.2019

693,50 м.н.в.

28.5.2019

693,50 м.н.в.

27.5.2019

693,48 м.н.в.

26.5.2019

693,48 м.н.в.

25.5.2019

693,48 м.н.в.

24.5.2019

693,48 м.н.в.

23.5.2019

693,48 м.н.в.

22.5.2019

693,48 м.н.в.

21.5.2019

693,48 м.н.в.

20.5.2019

693,47 м.н.в.

19.5.2019

693,47 м.н.в.

18.5.2019

693,47 м.н.в.

17.5.2019

693,46 м.н.в.

16.5.2019

693,44 м.н.в.

15.5.2019

693,41 м.н.в.

14.5.2019

693,41 м.н.в.

13.5.2019

693,40 м.н.в.

12.5.2019

693,40 м.н.в.

11.5.2019

693,40 м.н.в.

10.5.2019

693,39 м.н.в.

9.5.2019

693,39 м.н.в.

8.5.2019

693,39 м.н.в.

7.5.2019

693,38 м.н.в.

6.5.2019

693,37 м.н.в.

5.5.2019

693,36 м.н.в.

4.5.2019

693,36 м.н.в.

3.5.2019

693,36 м.н.в.

2.5.2019

693,36 м.н.в.

1.5.2019

693,36 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.4.2019

693,36 м.н.в.

29.4.2019

693,36 м.н.в.

28.4.2019

693,36 м.н.в.

27.4.2019

693,36 м.н.в.

26.4.2019

693,35 м.н.в.

25.4.2019

693,35 м.н.в.

24.4.2019

693,35 м.н.в.

23.4.2019

693,34 м.н.в.

22.4.2019

693,34 м.н.в.

21.4.2019

693,34 м.н.в.

20.4.2019

693,34 м.н.в.

19.4.2019

693,34 м.н.в.

18.4.2019

693,34 м.н.в.

17.4.2019

693,34 м.н.в.

16.4.2019

693,34 м.н.в.

15.4.2019

693,34 м.н.в.

14.4.2019

693,33 м.н.в.

13.4.2019

693,33 м.н.в.

12.4.2019

693,32 м.н.в.

11.4.2019

/

10.4.2019

693,31 м.н.в.

9.4.2019

693,31 м.н.в.

8.4.2019

693,30 м.н.в.

7.4.2019

693,30 м.н.в.

6.4.2019

693,30 м.н.в.

5.4.2019

693,30 м.н.в.

4.4.2019

693,30 м.н.в.

3.4.2019

693,30 м.н.в.

2.4.2019

693,30 м.н.в.

1.4.2019

693,30 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.3.2019

693,30 м.н.в.

30.3.2019

693,30 м.н.в.

29.3.2019

693,30 м.н.в.

28.3.2019

693,30 м.н.в.

27.3.2019

693,30 м.н.в.

26.3.2019

693,30 м.н.в.

25.3.2019

693,29 м.н.в.

24.3.2019

693,29 м.н.в.

23.3.2019

693,29 м.н.в.

22.3.2019

693,29 м.н.в.

21.3.2019

693,29 м.н.в.

20.3.2019

693,29 м.н.в.

19.3.2019

693,29 м.н.в.

18.3.2019

693,28 м.н.в.

17.3.2019

693,28 м.н.в.

16.3.2019

693,28 м.н.в.

15.3.2019

693,28 м.н.в.

14.3.2019

693,28 м.н.в.

13.3.2019

693,28 м.н.в.

12.3.2019

693,28 м.н.в.

11.3.2019

693,27 м.н.в.

10.3.2019

693,27 м.н.в.

9.3.2019

693,27 м.н.в.

8.3.2019

693,27 м.н.в.

7.3.2019

693,26 м.н.в.

6.3.2019

693,26 м.н.в.

5.3.2019

693,26 м.н.в.

4.3.2019

693,26 м.н.в.

3.3.2019

693,26 м.н.в.

2.3.2019

693,26 м.н.в.

1.3.2019

693,26 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

28.2.2019

693,26 м.н.в.

27.2.2019

693,26 м.н.в.

26.2.2019

693,26 м.н.в.

25.2.2019

693,28 м.н.в.

24.2.2019

693,28 м.н.в.

23.2.2019

693,28 м.н.в.

22.2.2019

693,28 м.н.в.

21.2.2019

693,28 м.н.в.

20.2.2019

693,28 м.н.в.

19.2.2019

693,28 м.н.в.

18.2.2019

693,29 м.н.в.

17.2.2019

693,29 м.н.в.

16.2.2019

693,29 м.н.в.

15.2.2019

693,30 м.н.в.

14.2.2019

693,30 м.н.в.

13.2.2019

693,30 м.н.в.

12.2.2019

693,30 м.н.в.

11.2.2019

693,29 м.н.в.

10.2.2019

693,29 м.н.в.

9.2.2019

693,29 м.н.в.

8.2.2019

693,29 м.н.в.

7.2.2019

693,29 м.н.в.

6.2.2019

693,30 м.н.в.

5.2.2019

693,31 м.н.в.

4.2.2019

693,32 м.н.в.

3.2.2019

693,32 м.н.в.

2.2.2019

693,32 м.н.в.

1.2.2019

693,32 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.1.2018

693,31 м.н.в.

30.1.2018

693,30 м.н.в.

29.1.2018

693,30 м.н.в.

28.1.2018

693,30 м.н.в.

27.1.2018

693,29 м.н.в.

26.1.2018

693,29 м.н.в.

25.1.2018

693,29 м.н.в.

24.1.2018

693,27 м.н.в.

23.1.2018

693,27 м.н.в.

22.1.2018

693,27 м.н.в.

21.1.2018

693,27 м.н.в.

20.1.2018

693,27 м.н.в.

19.1.2018

693,27 м.н.в.

18.1.2018

693,28 м.н.в.

17.1.2018

693,28 м.н.в.

16.1.2018

693,28 м.н.в.

15.1.2018

693,28 м.н.в.

14.1.2018

693,29 м.н.в.

13.1.2018

693,29 м.н.в.

12.1.2018

693,29 м.н.в.

11.1.2018

693,28 м.н.в.

10.1.2018

693,26 м.н.в.

9.1.2018

693,26 м.н.в.

8.1.2018

693,26 м.н.в.

7.1.2018

693,28 м.н.в.

6.1.2018

693,28 м.н.в.

5.1.2018

693,28 м.н.в.

4.1.2018

693,28 м.н.в.

3.1.2018

693,29 м.н.в.

2.1.2018

693,29 м.н.в.

1.1.2018

693,29 м.н.в.