Коти на Охридско Езеро 2018

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.12.2018

693,30 м.н.в.

30.12.2018

693,30 м.н.в.

29.12.2018

693,30 м.н.в.

28.12.2018

693,30 м.н.в.

27.12.2018

693,30 м.н.в.

26.12.2018

693,30 м.н.в.

25.12.2018

693,30 м.н.в.

24.12.2018

693,30 м.н.в.

23.12.2018

693,30 м.н.в.

22.12.2018

693,30 м.н.в.

21.12.2018

693,31 м.н.в.

20.12.2018

693,32 м.н.в.

19.12.2018

693,32 м.н.в.

18.12.2018

/

17.12.2018

693,31 м.н.в.

16.12.2018

693,31 м.н.в.

15.12.2018

693,31 м.н.в.

14.12.2018

693,31 м.н.в.

13.12.2018

693,31 м.н.в.

12.12.2018

693,31 м.н.в.

11.12.2018

693,31 м.н.в.

10.12.2018

693,32 м.н.в.

9.12.2018

693,32 м.н.в.

8.12.2018

693,32 м.н.в.

7.12.2018

693,32 м.н.в.

6.12.2018

693,33 м.н.в.

5.12.2018

693,33 м.н.в.

4.12.2018

693,33 м.н.в.

3.12.2018

693,34 м.н.в.

2.12.2018

693,34 м.н.в.

1.12.2018

693,34 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.11.2018

693,35 м.н.в.

29.11.2018

693,36 м.н.в.

28.11.2018

693,35 м.н.в.

27.11.2018

693,33 м.н.в.

26.11.2018

693,31 м.н.в.

25.11.2018

693,31 м.н.в.

24.11.2018

693,31 м.н.в.

23.11.2018

693,31 м.н.в.

22.11.2018

693,31 м.н.в.

21.11.2018

693,29 м.н.в.

20.11.2018

693,27 м.н.в.

19.11.2018

693,25 м.н.в.

18.11.2018

693,25 м.н.в.

17.11.2018

693,25 м.н.в.

16.11.2018

693,25 м.н.в.

15.11.2018

693,26 м.н.в.

14.11.2018

693,26 м.н.в.

13.11.2018

693,26 м.н.в.

12.11.2018

693,26 м.н.в.

11.11.2018

693,26 м.н.в.

10.11.2018

693,26 м.н.в.

9.11.2018

693,26 м.н.в.

8.11.2018

693,26 м.н.в.

7.11.2018

693,26 м.н.в.

6.11.2018

693,26 м.н.в.

5.11.2018

693,27 м.н.в.

4.11.2018

693,27 м.н.в.

3.11.2018

693,26 м.н.в.

2.11.2018

693,26 м.н.в.

1.11.2018

693,26 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.10.2018

693,25 м.н.в.

30.10.2018

693,24 м.н.в.

29.10.2018

693,25 м.н.в.

28.10.2018

693,25 м.н.в.

27.10.2018

693,25 м.н.в.

26.10.2018

693,25 м.н.в.

25.10.2018

693,25 м.н.в.

24.10.2018

693,26 м.н.в.

23.10.2018

693,26 м.н.в.

22.10.2018

693,27 м.н.в.

21.10.2018

693,27 м.н.в.

20.10.2018

693,27 м.н.в.

19.10.2018

693,27 м.н.в.

18.10.2018

693,27 м.н.в.

17.10.2018

693,27 м.н.в.

16.10.2018

693,27 м.н.в.

15.10.2018

693,28 м.н.в.

14.10.2018

693,28 м.н.в.

13.10.2018

693,28 м.н.в.

12.10.2018

693,28 м.н.в.

11.10.2018

693,28 м.н.в.

10.10.2018

693,28 м.н.в.

9.10.2018

693,28 м.н.в.

8.10.2018

693,29 м.н.в.

7.10.2018

693,29 м.н.в.

6.10.2018

693,29 м.н.в.

5.10.2018

693,29 м.н.в.

4.10.2018

693,30 м.н.в.

3.10.2018

693,30 м.н.в.

2.10.2018

693,30 м.н.в.

1.10.2018

693,32 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.9.2018

693,32 м.н.в.

29.9.2018

693,34 м.н.в.

28.9.2018

693,36 м.н.в.

27.9.2018

693,38 м.н.в.

26.9.2018

693,39 м.н.в.

25.9.2018

693,40 м.н.в.

24.9.2018

693,40 м.н.в.

23.9.2018

693,40 м.н.в.

22.9.2018

693,41 м.н.в.

21.9.2018

693,41 м.н.в.

20.9.2018

693,41 м.н.в.

19.9.2018

693,42 м.н.в.

18.9.2018

693,42 м.н.в.

17.9.2018

693,43 м.н.в.

16.9.2018

693,44 м.н.в.

15.9.2018

693,45 м.н.в.

14.9.2018

/

13.9.2018

693,47 м.н.в.

12.9.2018

693,48 м.н.в.

11.9.2018

693,49 м.н.в.

10.9.2018

693,50 м.н.в.

9.9.2018

693,51 м.н.в.

8.9.2018

693,51 м.н.в.

7.9.2018

693,52 м.н.в.

6.9.2018

693,53 м.н.в.

5.9.2018

693,53 м.н.в.

4.9.2018

693,54 м.н.в.

3.9.2018

693,53 м.н.в.

2.9.2018

693,54 м.н.в.

1.9.2018

693,54 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.8.2018

693,55 м.н.в.

30.8.2018

693,56 м.н.в.

29.8.2018

693,58 м.н.в.

28.8.2018

693,58 м.н.в.

27.8.2018

693,59 м.н.в.

26.8.2018

693,59 м.н.в.

25.8.2018

693,59 м.н.в.

24.8.2018

693,60 м.н.в.

23.8.2018

693,61 м.н.в.

22.8.2018

693,62 м.н.в.

21.8.2018

693,62 м.н.в.

20.8.2018

693,64 м.н.в.

19.8.2018

693,64 м.н.в.

18.8.2018

693,64 м.н.в.

17.8.2018

693,65 м.н.в.

16.8.2018

693,65 м.н.в.

15.8.2018

693,66 м.н.в.

14.8.2018

693,67 м.н.в.

13.8.2018

693,68 м.н.в.

12.8.2018

693,68 м.н.в.

11.8.2018

693,68 м.н.в.

10.8.2018

693,69 м.н.в.

9.8.2018

693,69 м.н.в.

8.8.2018

693,69 м.н.в.

7.8.2018

693,70 м.н.в.

6.8.2018

693,72 м.н.в.

5.8.2018

693,72 м.н.в.

4.8.2018

693,72 м.н.в.

3.8.2018

693,73 м.н.в.

2.8.2018

693,73 м.н.в.

1.8.2018

693,73 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.7.2018

693,74 м.н.в.

30.7.2018

693,75 м.н.в.

29.7.2018

693,75 м.н.в.

28.7.2018

693,75 м.н.в.

27.7.2018

/

26.7.2018

693,76 м.н.в.

25.7.2018

693,77 м.н.в.

24.7.2018

693,75 м.н.в.

23.7.2018

693,76 м.н.в.

22.7.2018

693,76 м.н.в.

21.7.2018

693,77 м.н.в.

20.7.2018

693,78 м.н.в.

19.7.2018

693,79 м.н.в.

18.7.2018

693,78 м.н.в.

17.7.2018

693,78 м.н.в.

16.7.2018

693,78 м.н.в.

15.7.2018

693,80 м.н.в.

14.7.2018

693,80 м.н.в.

13.7.2018

693,80 м.н.в.

12.7.2018

/

11.7.2018

693,81 м.н.в.

10.7.2018

693,82 м.н.в.

9.7.2018

693,82 м.н.в.

8.7.2018

693,82 м.н.в.

7.7.2018

693,82 м.н.в.

6.7.2018

693,82 м.н.в.

5.7.2018

693,82 м.н.в.

4.7.2018

693,83 м.н.в.

3.7.2018

693,83 м.н.в.

2.7.2018

693,83 м.н.в.

1.7.2018

693,83 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.6.2018

693,82 м.н.в.

29.6.2018

693,81 м.н.в.

28.6.2018

693,80 м.н.в.

27.6.2018

693,80 м.н.в.

26.6.2018

693,80 м.н.в.

25.6.2018

693,82 м.н.в.

24.6.2018

693,82 м.н.в.

23.6.2018

693,82 м.н.в.

22.6.2018

693,82 м.н.в.

21.6.2018

693,82 м.н.в.

20.6.2018

693,82 м.н.в.

19.6.2018

693,83 м.н.в.

18.6.2018

693,84 м.н.в.

17.6.2018

693,85 м.н.в.

16.6.2018

693,86 м.н.в.

15.6.2018

/

14.6.2018

693,87 м.н.в.

13.6.2018

693,88 м.н.в.

12.6.2018

693,88 м.н.в.

11.6.2018

693,88 м.н.в.

10.6.2018

693,90 м.н.в.

9.6.2018

693,90 м.н.в.

8.6.2018

693,91 м.н.в.

7.6.2018

693,91 м.н.в.

6.6.2018

693,92 м.н.в.

5.6.2018

693,93 м.н.в.

4.6.2018

693,95 м.н.в.

3.6.2018

693,95 м.н.в.

2.6.2018

693,95 м.н.в.

1.6.2018

693,95 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.5.2018

693,96 м.н.в.

30.5.2018

693,96 м.н.в.

29.5.2018

693,97 м.н.в.

28.5.2018

693,97 м.н.в.

27.5.2018

693,97 м.н.в.

26.5.2018

693,97 м.н.в.

25.5.2018

693,98 м.н.в.

24.5.2018

693,98 м.н.в.

23.5.2018

693,98 м.н.в.

22.5.2018

693,99 м.н.в.

21.5.2018

693,98 м.н.в.

20.5.2018

693,99 м.н.в.

19.5.2018

693,99 м.н.в.

18.5.2018

693,99 м.н.в.

17.5.2018

694,00 м.н.в.

16.5.2018

694,00 м.н.в.

15.5.2018

694,00 м.н.в.

14.5.2018

694,01 м.н.в.

13.5.2018

694,00 м.н.в.

12.5.2018

694,00 м.н.в.

11.5.2018

694,00 м.н.в.

10.5.2018

693,99 м.н.в.

9.5.2018

693,99 м.н.в.

8.5.2018

693,98 м.н.в.

7.5.2018

693,97 м.н.в.

6.5.2018

693,97 м.н.в.

5.5.2018

693,97 м.н.в.

4.5.2018

693,97 м.н.в.

3.5.2018

693,97 м.н.в.

2.5.2018

693,98 м.н.в.

1.5.2018

693,98 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.4.2018

693,98 м.н.в.

29.4.2018

693,98 м.н.в.

28.4.2018

693,98 м.н.в.

27.4.2018

693,98 м.н.в.

26.4.2018

693,98 м.н.в.

25.4.2018

693,98 м.н.в.

24.4.2018

693,98 м.н.в.

23.4.2018

693,98 м.н.в.

22.4.2018

693,98 м.н.в.

21.4.2018

693,98 м.н.в.

20.4.2018

693,98 м.н.в.

19.4.2018

693,98 м.н.в.

18.4.2018

693,98 м.н.в.

17.4.2018

693,98 м.н.в.

16.4.2018

694,00 м.н.в.

15.4.2018

694,00 м.н.в.

14.4.2018

694,00 м.н.в.

13.4.2018

694,00 м.н.в.

12.4.2018

694,01 м.н.в.

11.4.2018

694,01 м.н.в.

10.4.2018

694,02 м.н.в.

9.4.2018

694,02 м.н.в.

8.4.2018

694,02 м.н.в.

7.4.2018

694,02 м.н.в.

6.4.2018

694,02 м.н.в.

5.4.2018

694,02 м.н.в.

4.4.2018

694,02 м.н.в.

3.4.2018

694,03 м.н.в.

2.4.2018

694,03 м.н.в.

1.4.2018

694,02 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.3.2018

694,02 м.н.в.

30.3.2018

694,01 м.н.в.

29.3.2018

694,01 м.н.в.

28.3.2018

694,00 м.н.в.

27.3.2018

693,99 м.н.в.

26.3.2018

693,99 м.н.в.

25.3.2018

693,96 м.н.в.

24.3.2018

693,96 м.н.в.

23.3.2018

693,93 м.н.в.

22.3.2018

693,90 м.н.в.

21.3.2018

693,87 м.н.в.

20.3.2018

693,85 м.н.в.

19.3.2018

693,86 м.н.в.

18.3.2018

693,85 м.н.в.

17.3.2018

693,85 м.н.в.

16.3.2018

693,84 м.н.в.

15.3.2018

693,82 м.н.в.

14.3.2018

693,80 м.н.в.

13.3.2018

693,78 м.н.в.

12.3.2018

693,76 м.н.в.

11.3.2018

693,75 м.н.в.

10.3.2018

693,74 м.н.в.

9.3.2018

693,71 м.н.в.

8.3.2018

693,70 м.н.в.

7.3.2018

693,68 м.н.в.

6.3.2018

693,66 м.н.в.

5.3.2018

693,66 м.н.в.

4.3.2018

693,63 м.н.в.

3.3.2018

693,60 м.н.в.

2.3.2018

693,59 м.н.в.

1.3.2018

693,59 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

28.2.2018

/

27.2.2018

693,58 м.н.в.

26.2.2018

693,60 м.н.в.

25.2.2018

693,60 м.н.в.

24.2.2018

/

23.2.2018

693,60 м.н.в.

22.2.2018

693,59 м.н.в.

21.2.2018

693,58 м.н.в.

20.2.2018

693,57 м.н.в.

19.2.2018

693,56 м.н.в.

18.2.2018

693,56 м.н.в.

17.2.2018

693,56 м.н.в.

16.2.2018

693,54 м.н.в.

15.2.2018

693,51 м.н.в.

14.2.2018

693,50 м.н.в.

13.2.2018

693,50 м.н.в.

12.2.2018

693,49 м.н.в.

11.2.2018

693,49 м.н.в.

10.2.2018

693,49 м.н.в.

9.2.2018

693,48 м.н.в.

8.2.2018

693,46 м.н.в.

7.2.2018

693,45 м.н.в.

6.2.2018

693,43 м.н.в.

5.2.2018

693,39 м.н.в.

4.2.2018

693,37 м.н.в.

3.2.2018

693,37 м.н.в.

2.2.2018

693,36 м.н.в.

1.2.2018

693,36 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.1.2018

693,37 м.н.в.

30.1.2018

693,37 м.н.в.

29.1.2018

693,37 м.н.в.

28.1.2018

693,37 м.н.в.

27.1.2018

693,37 м.н.в.

26.1.2018

693,37 м.н.в.

25.1.2018

693,38 м.н.в.

24.1.2018

693,38 м.н.в.

23.1.2018

693,38 м.н.в.

22.1.2018

693,37 м.н.в.

21.1.2018

693,36 м.н.в.

20.1.2018

693,36 м.н.в.

19.1.2018

693,36 м.н.в.

18.1.2018

693,35 м.н.в.

17.1.2018

693,34 м.н.в.

16.1.2018

693,34 м.н.в.

15.1.2018

693,35 м.н.в.

14.1.2018

693,35 м.н.в.

13.1.2018

693,35 м.н.в.

12.1.2018

693,35 м.н.в.

11.1.2018

693,35 м.н.в.

10.1.2018

693,36 м.н.в.

9.1.2018

693,37 м.н.в.

8.1.2018

693,37 м.н.в.

7.1.2018

693,37 м.н.в.

6.1.2018

693,37 м.н.в.

5.1.2018

693,38 м.н.в.

4.1.2018

693,38 м.н.в.

3.1.2018

693,36 м.н.в.

2.1.2018

693,36 м.н.в.

1.1.2018

693,37 м.н.в.