Коти на Охридско Езеро 2023


минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

05.06.2023

693,53 м.н.в.

04.06.2023

693,53 м.н.в.

03.06.2023

693,53 м.н.в.

02.06.2023

693,53 м.н.в.

01.06.2023

693,53 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.05.2023

693,52 м.н.в.

30.05.2023

693,52 м.н.в.

29.05.2023

693,51 м.н.в.

28.05.2023

693,50 м.н.в.

27.05.2023

693,50 м.н.в.

26.05.2023

693,50 м.н.в.

25.05.2023

693,50 м.н.в.

24.05.2023

693,50 м.н.в.

23.05.2023

693,50 м.н.в.

22.05.2023

693,50 м.н.в.

21.05.2023

693,48 м.н.в.

20.05.2023

693,48 м.н.в.

19.05.2023

693,48 м.н.в.

18.05.2023

693,48 м.н.в.

17.05.2023

693,48 м.н.в.

16.05.2023

693,46 м.н.в.

15.05.2023

693,46 м.н.в.

14.05.2023

693,44 м.н.в.

13.05.2023

693,44 м.н.в.

12.05.2023

693,44 м.н.в.

11.05.2023

693,43 м.н.в.

10.05.2023

693,42 м.н.в.

09.05.2023

693,41 м.н.в.

08.05.2023

693,4 м.н.в.

07.05.2023

693,39 м.н.в.

06.05.2023

693,39 м.н.в.

05.05.2023

693,38 м.н.в.

04.05.2023

693,38 м.н.в.

03.05.2023

693,38 м.н.в.

02.05.2023

693,37 м.н.в.

01.05.2023

693,37 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.04.2023

693,37 м.н.в.

29.04.2023

693,37 м.н.в.

28.04.2023

693,37 м.н.в.

27.04.2023

693,37 м.н.в.

26.04.2023

693,37 м.н.в.

26.04.2023

693,36 м.н.в.

24.04.2023

693,34 м.н.в.

23.04.2023

693,34 м.н.в.

22.04.2023

693,34 м.н.в.

21.04.2023

693,34 м.н.в.

20.04.2023

693,34 м.н.в.

19.04.2023

693,34 м.н.в.

18.04.2023

693,34 м.н.в.

17.04.2023

693,32 м.н.в.

16.04.2023

693,32 м.н.в.

15.04.2023

693,32 м.н.в.

14.04.2023

693,32 м.н.в.

13.04.2023

693,32 м.н.в.

12.04.2023

693,32 м.н.в.

11.04.2023

693,32 м.н.в.

10.04.2023

693,32 м.н.в.

09.04.2023

693,31 м.н.в.

08.04.2023

693,31 м.н.в.

07.04.2023

693,31 м.н.в.

06.04.2023

693,31 м.н.в.

05.04.2023

693,31 м.н.в.

04.04.2023

693,30 м.н.в.

03.04.2023

693,29 м.н.в.

02.04.2023

693,30 м.н.в.

01.04.2023

693,30 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.03.2023

693,30 м.н.в.

30.03.2023

693,30 м.н.в.

29.03.2023

693,30 м.н.в.

28.03.2023

693,28 м.н.в.

27.03.2023

693,28 м.н.в.

26.03.2023

693,28 м.н.в.

25.03.2023

693,28 м.н.в.

24.03.2023

693,28 м.н.в.

23.03.2023

693,27 м.н.в.

22.03.2023

693,27 м.н.в.

21.03.2023

693,27 м.н.в.

20.03.2023

693,26 м.н.в.

19.03.2023

693,26 м.н.в.

18.03.2023

693,26 м.н.в.

17.03.2023

693,26 м.н.в.

16.03.2023

693,26 м.н.в.

15.03.2023

693,26 м.н.в.

15.03.2023

693,25 м.н.в.

14.03.2023

693,24 м.н.в.

13.03.2023

693,24 м.н.в.

12.03.2023

693,22 м.н.в.

11.03.2023

693,22 м.н.в.

10.03.2023

693,22 м.н.в.

09.03.2023

693,22 м.н.в.

08.03.2023

693,22 м.н.в.

07.03.2023

693,22 м.н.в.

06.03.2023

693,22 м.н.в.

05.03.2023

693,21 м.н.в.

04.03.2023

693,21 м.н.в.

03.03.2023

693,21 м.н.в.

02.03.2023

693,20 м.н.в.

01.03.2023

693,19 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

28.02.2023

693,19 м.н.в.

27.02.2023

693,19 м.н.в.

26.02.2023

693,18 м.н.в.

25.02.2023

693,18 м.н.в.

24.02.2023

693,18 м.н.в.

23.02.2023

693,19 м.н.в.

22.02.2023

693,19 м.н.в.

21.02.2023

693,19 м.н.в.

20.02.2023

693,19 м.н.в.

19.02.2023

693,21 м.н.в.

18.02.2023

693,21 м.н.в.

17.02.2023

693,21 м.н.в.

16.02.2023

693,21 м.н.в.

15.02.2023

693,21 м.н.в.

14.02.2023

693,21 м.н.в.

13.02.2023

693,22 м.н.в.

12.02.2023

693,23 м.н.в.

11.02.2023

693,23 м.н.в.

10.02.2023

693,23 м.н.в.

09.02.2023

693,24 м.н.в.

08.02.2023

693,24 м.н.в.

08.02.2023

693,25 м.н.в.

07.02.2023

693,26 м.н.в.

06.02.2023

693,26 м.н.в.

05.02.2023

693,27 м.н.в.

04.02.2023

693,27 м.н.в.

03.02.2023

693,27 м.н.в.

02.02.2023

693,27 м.н.в.

01.02.2023

693,27 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.01.2023

693,28 м.н.в.

31.01.2023

693,28 м.н.в.

30.01.2023

693,28 м.н.в.

29.01.2023

693,28 м.н.в.

28.01.2023

693,28 м.н.в.

27.01.2023

693,28 м.н.в.

26.01.2023

693,28 м.н.в.

25.01.2023

693,28 м.н.в.

24.01.2023

693,28 м.н.в.

23.01.2023

693,25 м.н.в.

22.01.2023

693,24 м.н.в.

21.01.2023

693,24 м.н.в.

20.01.2023

693,24 м.н.в.

19.01.2023

693,22 м.н.в.

18.01.2023

693,22 м.н.в.

17.01.2023

693,21 м.н.в.

16.01.2023

693,21 м.н.в.

15.01.2023

693,22 м.н.в.

14.01.2023

693,22 м.н.в.

13.01.2023

693,22 м.н.в.

12.01.2023

693,23 м.н.в.

11.01.2023

693,24 м.н.в.

10.01.2023

693,24 м.н.в.

09.01.2023

693,22 м.н.в.

08.01.2023

693,24 м.н.в.

07.01.2023

693,24 м.н.в.

06.01.2023

693,24 м.н.в.

05.01.2023

693,24 м.н.в.

04.01.2023

693,25 м.н.в.

03.01.2023

693,25 м.н.в.

02.01.2023

693,26 м.н.в.

01.01.2023

693,26 м.н.в.