Коти на Охридско Езеро 2023

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

26.01.2022

693,28 м.н.в.

25.01.2022

693,28 м.н.в.

24.01.2022

693,28 м.н.в.

23.01.2022

693,25 м.н.в.

22.01.2022

693,24 м.н.в.

21.01.2022

693,24 м.н.в.

20.01.2022

693,24 м.н.в.

19.01.2022

693,22 м.н.в.

18.01.2022

693,22 м.н.в.

17.01.2022

693,21 м.н.в.

16.01.2022

693,21 м.н.в.

15.01.2022

693,22 м.н.в.

14.01.2022

693,22 м.н.в.

13.01.2022

693,22 м.н.в.

12.01.2022

693,23 м.н.в.

11.01.2022

693,24 м.н.в.

10.01.2022

693,24 м.н.в.

09.01.2022

693,22 м.н.в.

08.01.2022

693,24 м.н.в.

07.01.2022

693,24 м.н.в.

06.01.2022

693,24 м.н.в.

05.01.2022

693,24 м.н.в.

04.01.2022

693,25 м.н.в.

03.01.2022

693,25 м.н.в.

02.01.2022

693,26 м.н.в.

01.01.2022

693,26 м.н.в.