Јавни набавки

Јавен повик Бр.03-2023-прибирање понуди за набавка на природен гас


Документи
 

Јавен повик Бр.03-2023-прибирање понуди за набавка на природен гас

Public call No.03-2023-Collecting bids for purchase of natural gas