Коти на Охридско Езеро 202420.02.2024

693,41 м.н.в.

19.02.2024

693,41 м.н.в.

18.02.2024

693,41 м.н.в.

17.02.2024

693,41 м.н.в.

16.02.2024

693,41 м.н.в.

15.02.2024

693,41 м.н.в.

14.02.2024

693,41 м.н.в.

13.02.2024

693,40 м.н.в.

12.02.2024

693,40 м.н.в.

11.02.2024

693,39 м.н.в.

10.02.2024

693,39 м.н.в.

09.02.2024

693,39 м.н.в.

08.02.2024

693,39 м.н.в.

07.02.2024

693,39 м.н.в.

06.02.2024

693,39 м.н.в.

05.02.2024

693,39 м.н.в.

04.02.2024

693,40 м.н.в.

03.02.2024

693,40 м.н.в.

02.02.2024

693,40 м.н.в.

01.02.2024

693,40 м.н.в.

31.01.2024

693,41 м.н.в.

30.01.2024

693,41 м.н.в.

29.01.2024

693,41 м.н.в.

28.01.2024

693,42 м.н.в.

27.01.2024

693,42 м.н.в.

26.01.2024

693,42 м.н.в.

25.01.2024

693,43 м.н.в.

24.01.2024

693,43 м.н.в.

23.01.2024

693,43 м.н.в.

22.01.2024

693,43 м.н.в.

21.01.2024

693,42 м.н.в.

20.01.2024

693,42 м.н.в.

19.01.2024

693,42 м.н.в.

18.01.2024

693,42 м.н.в.

17.01.2024

693,42 м.н.в.

16.01.2024

693,42 м.н.в.

15.01.2024

693,41 м.н.в.

14.01.2024

693,42 м.н.в.

13.01.2024

693,42 м.н.в.

12.01.2024

693,42 м.н.в.

11.01.2024

693,42 м.н.в.

10.01.2024

693,42 м.н.в.

09.01.2024

693,42 м.н.в.

08.01.2024

693,40 м.н.в.

07.01.2024

693,40 м.н.в.

06.01.2024

693,40 м.н.в.

05.01.2024

693,40 м.н.в.

04.01.2024

693,40 м.н.в.

03.01.2024

693,40 м.н.в.

02.01.2024

693,39 м.н.в.

01.01.2024

693,39 м.н.в.